AGE AS A RISK FACTOR FOR COLORECTAL CARCINOMA

Radek Axman, Věra Adámková, Jelena Skibová
Hospital in České Budějovice, Plc., Department of Surgery, Czech Republic

Korespondenční autor: Radek Axman (raxman@seznam.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:25. 5. 2010
Accepted: 6. 4. 2011
Published online: 15. 6. 2011

Summary

Colorectal cancer (CRCA) is one of the most frequent human malignancies, with the highest incidence in males. This paper is summarising the incidence of colorectal carcinoma (CRCA) in the Czech Republic (CR) with an international comparison.

The goal of the study is to compare the age and gender structure in the South Bohemian region in patients with colorectal carcinoma with data from the Czech Republic. The group of patients consisted of patients treated for colorectal carcinoma in the Department of Surgery in the Hospital in České Budějovice, Plc. in the period from 2006 to 2008 (315 subjects, 202 males, 113 women older than 18 years). From the national data were compared comparable data from the period 1997–2005.

Results: Maximal incidence of CRCA in the South Bohemian region was demonstrated in 10 years younger patients in comparison with the national data.

Conclusion: The results may indicate that there is currently a shift in the incidence of CRCA in the South Bohemian region to younger age groups.

Keywords: colorectal carcinoma; incidence; age

Literatura

1. Adámková V (2010). Civilizační choroby – žijeme spolu [Civilisation diseaseas – we live together]. 1st ed. Praha: Triton, 130 p. (Czech).

2. Bortlík M (2003). Kolorektální karcinom [Colorectal carcinoma]. Remedia. 13(1): 64–74. ISSN 0862– 8947 (Czech).

3. Botteri E, Iodice S, Bagnardi V, Raimondi S, Lowenfels AB, Maisonneuve P (2008). Smoking and colorectal cancer: a meta-analysis. JAMA. 300(23): 2765–2778.

4. Brenner H, Hoffmeister M, Brenner G, Altenhofen L (2009). Expected reduction of colorectal cancer incidence within 8 years after introduction of the German screening colonoscopy programme: Estimates based on 1 875 708 screening colonoscopies. Eur. J. Cancer. 45: 2027–2033.

5. Čelko AM (2005). Epidemiologie, trendy incidence a mortality kolorektálního karcinomu [Epidemiology, incidence trends and mortality of colorectal carcinoma]. Bulletin hepato-pankreatobiliární chirurgie. 13(2): 40–44. ISSN 1210–6755 (Czech).

6. Dušek L, Mužík J, Kubásek M et al. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic] [online]. Masarykova univerzita [2005]. [cit. 2009–06– 19]. Available at: <http://www.svod.cz.>. Version 7.0 [2007], ISSN 1802–8861 (Czech).

7. Ferlay J, Bray F, Pisani P et al. (2002). GLOBOCAN: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide [online]. IARC CancerBase, No. 5, version 2.0, IARCPress. Lyon. 2004. [cit. 2009–03–04]. Available at: <http://www-dep.iarc.fr/>.

8. Frič P, Zavoral M, Pokorný P et al. (2005). Český národní program screeningu kolorektálního karcinomu [Czech national programme for screening of colorectal carcinoma]. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 59(2): 87. ISSN 1213–323X (Czech).

9. Frič P, Zavoral M, Seifert B et al. (2007). Screening sporadického kolorektálního karcinomu v ČR [Screening of sporadic colorectal carcinoma in the Czech Republic]. Interní medicína. 9(5): 221–224, ISSN 1212–7299 (Czech).

10. IHIS CR. Aktuální informace č. 06/09 – Zhoubné nádory v roce 2006 [Current information No. 6/09

php?mnu_id=1100> (Czech).

11. IHIS CR. Novotvary 2007 ČR [Malignancies 2007, CR]. Prague: IHIS CR, 2010. 262 p. ISBN 978–80– 7280–849–6 (Czech).

12. Koutecký J, Kabíčková E, Starý J (2002). Dětská onkologie pro praxi [Pediatric oncology for practice]. Praha: Triton, 1st ed., p. 171, ISBN 80–7254–288–5 (Czech).

13. Lansdorp-Volegaar I, van Ballegooijen M, Zauber AG, Boer R, Wilschut J, Winawer SJ, Habbema DF (2009). Individualizing colonoscopy screening by sex and race. Gastrointestinal endoscopy. 70(1): 96–108.

14. Lukáš M, Donoval R (2006). Kolorektální karcinom. Etiopatogeneze a dispenzární programy [Colorectal carcinoma. Etiopathogenesis and follow up programmes]. Medicína po promoci. 7(3): 86–95. ISSN 1212–9445 (Czech).

15. Milham S (2010). Historical evidence that electrification caused the 20th century epidemic of “diseases of civilization”. Med. Hypothesis. 74: 337–345.

16. Paraf F, Jothy S (2000). Colorectal cancer before the age of 40: a case-control study. Diseases of Colon and Rectum. 43: 1222–1226. ISSN 0012–3706.

17. Parkin DM, Bray F, Ferlay J et al. (2005). Global cancer statistics, 2002. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 55(2): 74–108. ISSN 0007–9235.

18. Plevová P, Novotný J, Šachlová M et al. (2009a). Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom) [Hereditary non-polypous colorectal carcinoma (HNPCC, Lynch syndrome)]. Klinická onkologie. 22(Suppl.): 12–15. ISSN 0862–495X (Czech).

19. Plevová P, Štekrová J, Kohoutová M et al. (2009b). Familiární adenomatózní polypóza [Familiar adenomatous polyposis]. Klinická onkologie. 22(Suppl.): 16–19. ISSN 0862–495X (Czech).

20. Schiano di Visconte M, Di Bella R, Sanna A et al. (2006). Screening for colorectal cancer. Proktologia. 7(Suppl. 1): 26–27. ISSN 1640–5382.

21. Vyzula R, Žaloudík J et al. (2007). Rakovina tlustého střeva a konečníku. Vybrané kapitoly [Large bowel and rectal cancer. Selected chapters]. Praha: MAXDORF. 296 p. ISBN 978–80–7345–140–0 (Czech).

22. Zavoral M, Závada F (2007). Screening sporadického kolorektálního karcinomu v České republice [Screening of sporadic colorectal carcinoma in the Czech Republic]. Časopis lékařů českých. 146(12): 950–954. ISSN 1803–6597 (Czech).


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206