LIFE SATISFACTION OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE

Lenka Šedová, Valérie Tóthová
University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, Department of Nursing, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Lenka Šedová (sedova@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:4. 9. 2009
Accepted: 13. 1. 2010
Published online: 11. 6. 2010

Summary

The article familiarises readers with the results of the research grant of the Faculty of Health and Social Studies of the University of South Bohemia at České Budějovice. The goal of this grant was to map the issues of the life style of patients, incl. life satisfaction, who suffer from ischemic heart disease. Patients from the Svaz postižených civilizačními chorobami (Association of persons affected by civilisation diseases) of the Region of South Bohemia were addressed (n = 170). Qualitative-quantitative research strategy was used for the research purpose, with the help of the technique of semistandardised interview and questionnaire technique. Semi-standardised interviews were implemented in cooperation with the clients of the cardio club at České Budějovice (n = 10). The questionnaire technique was used to map the area of alimentation and alimentation habits, observance of physical activity and the area of smoker habits on a considerably big sample of patients suffering from ICHS (n = 170). The results show that those patients are informed on healthy life style, on observance of regimen measures related to ischemic heart disease and that they observe those measures and are satisfied in life.

Keywords: secondary prevention; ischemic heart disease; life; satisfaction

Literatura

1. Adámková V (2003): Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob [Introduction to Epidemiology and Prevention of Cardiovascular Diseases]. 1st ed. [s. l.]: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 42 p. (Czech).

2. Albus C et al. (2005): Psychosoziale Faktoren bei koronarer Herzkrankheit-wissenschafliche Evidenz und Empfelungen für die klinische Praxis. In Das Gesundheitswesen, p. 1–8. 3. De Felice, Eugene A (2005): Prevention of Cardiovascular Disease: 1. vyd., 154 p.

4. Dufková J, Urban L, Dubský J (2007): Sociologie životního způsobu [Lifestyle Sociology]. 1st ed., Prague: Policejní akademie České republiky v Praze, 125 p. (Czech).

5. European cardiovascular disease statistics 2008 edition. London: British heart foundation, 2008. [online], [citováno 23. 9. 2009]. Dostupný na internetu: http://www.ehnheart.org/content/ sectionintro.as­p?level0=1457

6. Ingomar WF (2005): Der kardiovaskuläre Risikopatient in der Praxis. 3rd ed. Bremen: UNI-MED, 155 p.

7. Kebza V (2005): Psychosociální determinanty zdraví [Psychosocial Health Determinants]. 1st ed., Prague: Academia, 263 p. (Czech).

8. Křivohlavý J (2001): Psychologie zdraví [Health Psychology]. 2nd ed., Prague: Portál, 279 p. (Czech).

9. Müllerová D (2003): Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech [Health Diet and Prevention of Civilization Diseases in Schemes]. 1st ed. , Prague: Triton, 99 p. (Czech).

10. Ošetřovatelské kliniky pro dospělé s ischemickou chorobou srdeční [Nursing Clinics for Adults with Ischemic Disease in Best Practice – Evidence based information sheets for health profesionals]. Joanna Briggs Institute, 9/1, 2005 (Czech).

11. Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku [Prevention of Cardiovascular Diseases in Adults]. Společné doporučení českých odborných společností [online], [cit. 23/9/2009] [Common recommendation by Czech professional associations]. Available at URL: http://www.kardio cz.cz/ resources/uplo­ad/data/49_Pre­vence_kardiovas­kul%E1rn%EDch_o­nemocn%ECn%ED_v_ dosp%ECl%E9m_v%EC­ku.pdf (Czech).

12. Slováček L et al. (2004): Kvalita života nemocných – jeden z důležitých parametrů komplexního hodnocení léčby [Quality of Life in Ill People – One of the Most Important Parameters of Complex Treatment Evaluation]. Vojenské zdravotnické listy, Hradec Králové: Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně, LXXIII/1:6–9 (Czech).

13. Světová zdravotnická organizace [World Health Organization]. Zdraví 21: Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR [Health 21:Long-Term Program of Public Health Improvement], 1st ed., Prague: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2003. 124 p. (Czech).

14. Šimon J et al. (2001): Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční [Epidemiology and Prevention of Ischemic Disease]. 1st ed., Prague: Grada Publishing, a. s., 264 p. (Czech).

15. Špinar J, Vítovec J et al. (2003): Ischemická choroba srdeční [Ischemic Disease]. 1st ed., Prague: Grada Publishing, a. s., 361 p. (Czech).


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206