ALIMENTATION HABITS OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE

Lenka Šedová
University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, Department of Nursing, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Lenka Šedová (sedova@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:4. 9. 2009
Accepted: 13. 1. 2010
Published online: 11. 6. 2010

Summary

The article familiarises the readers with the results of the research grant of the Faculty of Health and Social Studies of University of South Bohemia at České Budějovice. The goal of this grant was to map the issues of the life style of patients, incl. alimentation habits of patients suffering from ischemic heart disease. Patients from the Svaz postižených civilizačními chorobami (Association of persons affected by civilisation diseases) of the Region of South Bohemia were addressed (n = 170). Qualitative-quantitative research strategy was used for the research purpose, with the help of the technique of a semi-standardised interview and questionnaire technique. Semi-standardised interviews were implemented in cooperation with the clients of the cardio club at České Budějovice (n = 10). The questionnaire technique was used to map the area of alimentation and alimentation habits, observance of physical activity and the area of smoker’s habits on a considerably big sample of patients suffering from ICHS (n = 170). The results show that those patients are informed on a healthy life style and that they observe the alimentation principles that should be good for their health.

Keywords: secondary prevention; ischemic heart disease; alimentation habits; patient

Literatura

1. Adámková V (2003): Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob [Introduction to Epidemiology and Prevention of Cardiovascular Diseases]. 1st ed. [s.l.]: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta, 42 p. (Czech).

2. Češka R et al. (2005): Cholesterol a ateroskleróza: léčba dyslipidémií [Cholesterol and Aterosclerosis: dealing with dyslipidemia]. 1st ed., Prague: Triton, 343 p. (Czech).

3. DeFelice EA (2005): Prevention of Cardiovaskular Diesease: 1st ed., 154 s. ISBN 0–595–36884–0.

4. Food Information to Consumers – Commision Proposal – Com (2008) 40 Final – 2008/0028 (Cod)

  • The European Heart Network’s Position In a Nutshell [online], [citováno 23.09.2009]. Dostupný na

internetu:http://www.ehnheart.org/…-114326A.pdf

5. Ingomar WF (2005): Der kardiovaskuläre Risikopatient in der Praxis. 3rd ed., Bremen: UNI-MED, 155 p.

6. Kunová V (2005): Zdravá výživa [Healthy Diet]. 1st ed., Prague: Grada, 125 p. (Czech).

7. Mourek J. et al. (2007): Mastné kyseliny, Omega-3 (Fat Acids, Omega-3), Zdraví a vývoj [Health and Development]. 1st ed., Prague: Triton, 174 p. (Czech).

8. Müllerová D (2003): Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech [Health Diet and Prevention of Civilization Diseases in Schemes]. 1st ed., Prague: Triton, 99 p. (Czech).

9. Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku [Prevention of Cardiovascular Diseases in Adults]. Společné doporučení českých odborných společností [Common recommendation by Czech professional associations]. [online], [citováno 23.9.2009]. Available at URL: http://www.kardio cz.cz/resources/u­pload/data/49_Pre­vence_kardiovas­kul%E1rn%EDch_o­nemocn%ECn%ED_v_ dosp%ECl%E9m_v%EC­ku.pdf

10. Sovová E, Lukl J (2005): 100+1 otázek a odpovědí pro kardiaky [100+1 Questions and Answers for Cardiac Patients]. 1st ed., Prague: Grada, 120 p. (Czech).

11. Světová zdravotnická organizace [World Health Organization] (2003). Zdraví 21: Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR [Health 21: Long-Term Program of Public Health Improvement]. 1st ed., Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 124 p. (Czech).

12. Šimon J et al. (2001): Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční [Epidemiology and Prevention of Ischemic Disease]. 1st ed., Prague: Grada Publishing, a. s, 264 p. (Czech).

13. Špinar J, Vítovec J et al. (2003): Ischemická choroba srdeční [Ischemic Disease]. 1st ed., Prague: Grada Publishing, a. s., 361 p. (Czech).

14. Špinar J, Vítovec J et al. (2007): Jak žít s nemocným srdcem [How to Live with Ill Heart]. 1st ed., Prague: Grada Publishing, a. s., 255 p. (Czech).

15. Zavázalová H et al. (2008): Inovované dodatky k vybraným kapitolám ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví [Innovated Supplements to Selected Chapters of Social Medicine and Public Health Care]. 1st ed., Prague: Karolinum, 80 p. (Czech).


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206