RISK FACTORS IN THE MUTUAL RELATIONSH IP BETWEEN CHILDREN AND DOGS

Marie Chlopčíková, Adéla Mojžíšová
University of South Bohemia, College of Health and Social Studies, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Marie Chlopčíková (marie.chlopcikova@seznam.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:30. 6. 2009
Accepted: 7. 2. 2010
Published online: 11. 6. 2010

Summary

In 2008, a pilot study trying to find the potential causes of conflicts in the children × dog relationship was realized. This pilot study was triggered by the increasing amount of cases of dog attacks in society, especially dog attacks on the youngest generation (children). The collection of data which monitored awareness about a responsible approach and safe contact with dogs among primary school children (aged 8–12) was conducted from November 2007 to March 2008. The main aim of the research was to map children’s know­ledge of dog’s communication signals, the perception of a child’s own authority in the relationship with a dog and the frequency of individual risk activities in their mutual contact. The research study has revealed alarming deficiencies, especially in the knowledge of communication signals and canine body language. The awareness of signs of the two most hazardous communication signals (threat and attack) was very poor.

Keywords: child; communication signals; awareness; risk factors; prevention

Literatura

1. Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům (2007) [Association of Supporters of Responsible Relationships to Small Animals]. In: Vzdělávací program pro žáky ZŠ – Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům. Pracovní listy pro 1.–5. třídu základních škol [Worksheets for grades 1–5 elementary school]. Prague: 2007 (Czech) – [online], [cit.2009–10–13]. http://www.aovz.cz/index.php?… emid=6

2. Budiansky S (2002): Pravda o psech [The Truth About Dogs], 1st ed., Prague: Columbus, 207 p. (Czech).

3. Dog bite law: Dog bite statistics. [online], [cit. 2008–10–13]. http://www.dogbitelaw.com/PAGES/ statistics.html

4. Duteille F, Hadjukowicz J, Pasquier P, Dautel G (2002): Tragic case of a dog bite in a young stands trial. In: Annals of plastic surgery, 48/2:184–187.

5. Fraňková S (1999): Vztah mezi člověkem a zvířetem z pohledu etologie [The Relationship between the Human and the Animal from the View of Ethology]. In: Zvíře jako partner a průvodce člověka. Sborník ze semináře konaného 12.–14. září 1999 ve Slapech nad Vltavou, 1st ed. Praha: Archa, 39 p. (Czech).

6. Galajdová L (1999): Pes lékařem lidské duše [The Dog – the Doctor for Human Soul], 1st ed., Prague: Grada Publishing, 160 p. (Czech).

7. Hessler-Keyová M (2002): Magická moc zvířat [The Magical Power of Animals]. 1st ed., Prague: Plot, 187 p. (Czech).

8. Infekční nemoci v České republice v roce 2006 [Infection Diseases in the Czech Republic in 2006]. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online], [2009–10–06] (Czech). Available at URL: http ://www.uzis.cz/dow­nload_file.php?fi­le=3148

9. Janoušek S, Zvadová Z, Kodl M (2003): Aby pes nekousal [What to Do So That The Dog Will not Bite], 1st ed., Praha: Státní zdravotnický ústav, 19 p. (Czech).

10. Keuster DT, Lamoro D, Bauche P, Odberg OF (2004): Interactive computer animation to teach principles of dog bite prevention to three to six year old children – A multidisciplinary project. In: People and Animals: A timeless Relationship: 10th International conference on Human-Animal interactions IAHAIO 6th–9th October 2004, Glasgow, 99 p.

11. Matějček Z (2007a): Co děti nejvíce potřebují [What Children Need Most], 4th ed., Praha: Portál, 136 p. (Czech).

12. Matějček Z (2007b): Co, kdy a jak ve výchově dětí [What, When and How in Bringing Up Children], 4th ed., Praha: Portál, 143 p. (Czech).

13. Melichárková A (2006): Pes, který štěká, může i kousnout [The Dog Which Barks May Bite You]. In: Pes přítel člověka, 6/50:72–73 (Czech).

14. Mikulica V (2004): Poznej svého psa – etologie a psychologie psa [Get to Know Your Dog – Dog Ethology and Psychology], 3rd ed., Litvínov: Dialog, 312 p. (Czech).

15. Mizerová E (2005): Dítě a pes v jedné domácnosti [The Child and the Dog in the House]. Děti a my, no. 1, 29 p. (Czech).

16. Přenosné nemoci v České republice v roce 2005 [Contagious Diseases in the Czech Republic in 2005]. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online], [2009–10–06] (Czech). Available at URL: http ://www.uzis.cz/dow­nload_file.php?fi­le=2920

17. Vágnerová M (2005): Vývojová psychologie I. – Dětství a dospívání [Development Psychology I – Childhood and Adolescence], 1st ed., Praha: Karolinum, 459 p. (Czech).


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206