THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF PRIMARY PAEDIATRIC CARE IN THE CZECH REPUBLIC

Karel Blažek
University of South Bohemia, College of Health and Social Studies, Department of Clinical Branches, Czech Republic

Korespondenční autor: Karel Blažek (mudr.blazek@tiscali.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:10. 11. 2009
Accepted: 23. 3. 2009
Published online: 11. 6. 2010

Summary

This paper recapitulates, in brief, the history of primary paediatric care and its development in Czechoslovakia and later in the Czech Republic.

Its objective is to provide information about both the history of primary care in the Czech lands and its current problems and future prospects.

The work is based on the author’s forty-five years of experience in different fields and posts of paediatric care; for the last 15 years he has worked as a general practitioner for children and youth (PLDD) in his private surgery, and on the study of both domestic and foreign literature related to these problems (Editorial 2001, Janda 2003, Cabrnochová and Janda 2008).

The development is divided into three stages. The first includes the main critical moments from the period before the 1950s. The second stage describes the development up to 1989. The third stage, beginning in the 1990s, is in fact the present. The future of primary care is dealt with in the conclusion. The unquestionable successes and the problems of the present are mentioned, when further orientation and future development change in connection with the general improvement of the health of the population.

The text shows that paediatrics as a branch developed on the basis of social pathology and that modern paediatrics again deal with, above all, the social problems of children.

Keywords: primary care of children and youth; preventive paediatrics; social paediatrics; accidents

Literatura

1. Cabrnochová H, Janda J (2008): Primary, secondary and tertiary pediatric care in the Czech Republic (on line) – /cit. / Available at URL: www.cpsjep.cz/…ppt.cit.2008.

2. Čapková M, Velemínský M (2005): Utonutí a zranění související s vodou [Drowning and Injuries Related to Water]. Zdravotně sociální problematika. Prague: Triton (Czech).

3. Čapková M, Voráčová L, Velemínský M (2008): Prevence úrazů u vybraných skupin obyvatelstva [Accident Prevention in Selected Groups of Population], 1st ed., Prague: Triton, 98 p. (Czech).

4. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR [Long-Term Program for Public Health Improvement]. Zdraví pro všechny v 21. století [Health for All in the 21st Century]. 1st ed., Prague: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2007, 124 p. ISBN 80–85047 (Czech).

5. Editorial: Monatsschrift für Kinderheilkunde. 2001, 155/3:7–8. 6. Dunovský J (1986): Dítě a poruchy rodiny [Children and Impaired Family]. Prague, Avicenum p. 139 (Czech).

7. Dunovský J, Eggers H (1989): Sociální pediatrie [Social Pediatry]. Prague: Avicenum, 253 p. (Czech).

8. Dunovský J, Dytrich Z, Matějček Z a kol. (1995): Týrané zneužívané a zanedbávané dítě [Maltreated, Abused and Deprived Children]. 1st ed., Prague: Grada Publishing, 245 p. (Czech).

9. Dunovský J a kol. (1999): Sociální pediatrie [Social Pediatry]. Selected chapters. Prague: Grada Publishing, 284 p. (Czech).

10. Dunovský J, Mitlöhner M, Hejč K, Hanušová J (2005): Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě [Children’s Rights and Commercial Sexual Abuse of Children in our Country and Abroad]. Prague: Grada Publishing, 252 p. (Czech).

11. Houštěk J et al. (1964): Dětské lékařství [Child Medicine], (4th revised ed.), SZN Prague, University Textbook (Czech).

12. Hoza J (2003): Rodinný lékař není nová odbornost [Family Physician Is No New Profession]. VOX PEDIATRIE, No. 1, p. 7, ISSN 1213–2214 (Czech).

13. Janda J. (2003): Vývoj české a evropské pediatrie do roku 1989, současnosti a perspektivy do roku 1989, současnosti a perspektivy do roku 2010 [Development of Czech and European Pediatry until 1989, the present and the perspectives for 2010]. Česko-slovenská pediatrie, Vol. 9, p. 7 (Czech).

14. Katz M et al. (2002): Demography of pediatric primary care in Europe: delivery of care and training. Pediatrics. 109, May, p. 788–796.

15. Marsh G, Russell I (1989): Is pediatrics safe in general practitioner’s han­ds? A study in the North England. J. R. Cool. Gene. Pract., 39, p. 138–141.

16. Ministerstvo zdravotnictví ČR [Ministry of Health CR] (2003): Návrh změn dosavadního systému poskytování zdravotní péče pro děti a dorost [Proposed Changes in the System of Health Care for Children and Adolescents]. In: VOX PEDIATRIE, No. 2, p. 12. ISSN 1213–2214 (Czech).

17. Národní akční plán prevence dětských úrazů [National Action Plan for Children Injury Prevention] (on line) – /cit.2009–07–23/. Available at URL: www. Mzcr.cz/Pages/523-narodni-akcni-plan-prevencedetskych- urazu.html/ (Czech).

18. VIII. pediatrický kongres s mezinárodní účastí [8th Pediatric Congress with International Participation] 2008: Primární péče o děti a dorost [Primary Care for Children and Adolescents]. In: Česko-slovenská pediatrie, 2008, No. 7–8 (Czech).

19. Truellová I (2009a): Systémové řešení prevence dětských úrazů v České republice a činnost praktických lékařů pro děti a dorost [System Solutions for Prevention of Child Injury in the Czech Republic and Activities of Practical Physicians for Children and Adolescents]. Dissertation thesis, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice (Czech).

20. Truellová I (2009b): Prevence dětských úrazů v praxi praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) [Prevention of Child Injury in Practice – Practical Physicians for Children and Adolescents]. Prevence úrazů, otrav a násilí, V/2:103–116 (Czech). The past, present and future of primary paediatric care in the Czech Republic.

21. Uher J (2003): Právní aspekty poskytování péče nezletilým aneb Co by měl vědět praktický lékař pro děti a dorost [Legal Aspects of Provision of Care for the Under Age or: What Practical Physicans for Children and Adolescents Should Know]. VOX PEDIATRIE, Vol. 3, p. 8 (Czech).

22. Úmluva o právech dítěte. OSN 1989. [Convention on the Rights of the Child. UNO 1989]. Sbírka zákonů č. 104/1991, částka 22. MZV [Code of Law No. 104/1991, Article 22, p. 502. Ministry of Foreign Affairs] (Czech).

23. Toráčová L, Čapková M, Velemínský M (2006): Prevence úrazů dětí od narození do předškolního věku [Injury Prevention in Children, from Birth to Preschool Age]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. ISBN 80–7040–913–4 (Czech).

24. Zdravotnická ročenka České republiky 2008 [Health Care Annual Bulletin], Prague, 270 p. ISSN 1210– 9991 (Czech).


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206