ON SOME LEGAL ISSUES OF ASSISTED REPRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

Karel Attl
University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Karel Attl (judr.attl@seznam.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:28. 2. 2012
Accepted: 24. 7. 2012
Published online: 20. 12. 2012

Summary

The objective of this article is to point out some shortcomings of legal regulations governing assisted reproduction in the former Czechoslovakia and in the Czech Republic that have been accompanying infertility treatment since the time when the related methods were discovered. For many years a relevant legal regulation was missing completely and since 2006 it has been affected by insufficient interconnection of the regulation of assisted reproduction under the public law with the Family Act and civil law in general, including observation of international legal documents applicable to the Czech Republic, particularly the Convention of the Rights of the Child.

Keywords: assisted reproduction; infertile couple; methods of assisted reproduction; genetic material; Convention on Human Rights in Biomedicine; Convention of the Rights of the Child; Charter of Fundamental Rights and Freedoms

Literatura

1. Dostál J (2007). Etické a právní aspekty asistované reprodukce [Ethical and legal aspects of assisted reproduction]. Univerzita Palackého v Olomouci, p. 11 et seq. ISBN 978–80–244–1700–4 (Czech).

2. Frinta O (2007). Asistovaná reprodukce – nová právní úprava [Assisted reproduction – new legal regulation]. Právní fórum. 4: 125 et seq. (Czech).

3. Haderka J (1996). Fertilizace in vitro s následným přenosem embrya – „inventura“ právního řádu České republiky [In vitro fertilization with a subsequent embryo transfer – “stocktaking” of the Czech legal system]. Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin. 45/4: 6 et seq. (Czech).

4. Hořínová A (2007). Otazníky nad přijetím zákona o výzkumu na lidských embryonálních buňkách [Question marks over the adoption of the Act on research on human embryonic cells]. Právní rozhledy. 3: 101 et seq. (Czech).

5. Hrušáková M (2005). Současná právní úprava rodinného práva [The current family law legislation]. In Veselá R et al.: Rodina a rodinné právo (historie, současnost a perspektivy). Praha: Eurolex Bohemia, p. 159. ISBN 80–86432–93–9 (Czech).

6. Občanský zákoník obecný z roku 1811 č. 974 Sb. zák. soud., § 65, ve znění pozdějších předpisů [Section (§) 65 of General Civil Code of 1811 No. 974 Coll., as amended later] (Czech).

7. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., § 7, odst. 1, věta druhá, v platném znění [Section (§) 7, paragraph 1, second sentence of the Civil Code No. 40/1964 Coll., as amended] (Czech).

8. Radvanová S (2007). Lékařsky navozené početí. [Medically induced conception]. In Knappová M, Švestka J, Dvořák J: Občanské právo hmotné. Díl IV. Rodinné právo. 4th ed., Praha, ASPI Wolters Kluwer, p. 92. ISBN 978–80–7357–230–31982 (Czech).

9. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, § 58, odst. 2 [Section (§) 58, paragraph 2 of the Act No. 94/1963 Coll., on family, as amended] (Czech).

10. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, § 27d [Section (§) 27d of the Act No. 20/1966 Coll., on Public Health Care, as amended] (Czech).