DIABETIC FOOT SYNDROME

Jitka Pokorná
Hospital České Budějovice, a. s., Czech Republic

Korespondenční autor: Jitka Pokorná (pokjitka@seznam.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:17. 4. 2012
Accepted: 20. 9. 2012
Published online: 20. 12. 2012

Summary

Diabetic foot syndrome is more and more actual, considering the rising number of people suffering from diabetes mellitus, a situation associated with the population demography. It is a late complication of this illness that significantly decreases the quality of the patient’s life. Diabetic foot syndrome is a very serious health, social and economic problem, mainly because of the incidence, length and demands of the therapy, high risk of amputation and significant social and economy obligation for the society. According to the international consensus for the diabetic foot syndrome from the year 1999, the care for diabetic patients takes up 12–15% of healthcare system finances. Amputation due to diabetic gangrene form more than a half of non-traumatic amputations in the Czech Republic, unfortunately, the amputations count rises all the time.

Keywords: diabetic foot syndrome; amputation; ulceration; pathogenesis; prosthetics

Literatura

1. Bartoš V, Pelikánová T (2000). Praktická diabetologie [Pediatric diabetology]. Praha: Maxdorf. 473 p. ISBN 80–85912–17–1 (Czech).

2. Brunerová L, Anděl M (2002). Ekonomické náklady syndromu diabetická noha v mezinárodním srovnání [Ekonomic expenses of the diabetic foot syndrom in the internation comparison]. DMEV. 3: 153–156, ISSN 1211–9326 (Czech).

3. Chlup R, Holá J, Kudlová P, Kočí A, Hrubá V (2005). Co může vykonat diabetolog pro úspěšnou léčbu syndromu diabetické nohy [What a diabetologist can do for a successful treatment of the diabetic foot syndrome]. Trendy v medicíně. 6: 41–51. ISSN 1212–9046 (Czech).

4. Czech diabetology organization committee (2012a). Standardy léčby pacientů se syndromem diabetické nohy [Therapy guidelines for the patients with the diabetic foot syndrome]. [online] [2012– 04–22]. Available from http://www.diab.cz/standardy (Czech).

5. Czech diabetology organization committee (2012b). Doporučení k edukaci diabetika [Guidelines for a diabetic patient education]. [online] [2012–04–22]. Available from: http://www.diab.cz/standardy (Czech).

6. Fife CE, Smart DR, Sheffield PJ, Fopf HW, Hawkins G, Clarke D (2009). Trancutaneous oximetry in Clinical Practice: Consensus statements from an expert panel based on evidence. Undersea & Hyperbaric Medicine. 36: 43–53.

7. Gašpar Ľ, Ambrózy E, Štrbová L, Gavorník P, Štvrtinová V (2007). Transkutánna oxymetria a jej význam v diagnostike syndrómu diabetickém nohy [Transcutaneous oxymetry and its significance in the diagnostics of the diabetic foot syndrome]. Praktická flebologie. 16/1: 3–5 (Slovak).

8. Grepe H-E, Kremer K (1993). Atlas chirurgických operací [Surgical operations atlas]. Praha: Grada, p. 724. ISBN 80–7169–028–7 (Czech).

9. Haluzík M (2009). Praktická léčba diabetu [Practical diabetes treatment]. Praha: Mladá fronta, p. 361. ISBN 978–80–204–2071–8 (Czech).

10. International working group for the diabetic foot syndrome (2000). Syndrom diabetické nohy [Diabetic foot syndrome]. Praha: Galén, p. 102. ISBN 80–7262–051–7 (Czech).

11. Jirkovská A (2003). Diagnostika a terapie Charcotovy osteoartropatie [Diagnostics and therapy of Charcot’s oste­oarthropathy]. Bulletin HPB. 11/1. ISSN 1210–6755. [online] [cit. 2012–04–24]. Available from: http://www.hpb.cz/index.php?… (Czech).

12. Jirkovská A (2006a). Syndrom diabetické nohy [Diabetic foot syndrome]. Maxdorf, p. 397. ISBN 80– 7345–095-X (Czech).

13. Jirkovská A (2006b). Zásady terapie infekce u syndromu diabetické nohy [Infections therapy principles in the diabetic foot syndrome]. Bulletin HPB. 14/4: 141–143. ISSN 1210–6755 151 (Czech)

14. Kolář M (2008). Infekce kriticky nemocných [Infections in critical patients]. Praha: Galén, p. 379. ISBN 978–80–7262–488–1 (Czech).

15. Kozlová L (2005). Sociální služby [Social care services]. 1st ed. Praha: Triton, p. 79. ISBN 80–7254– 662–7 (Czech).

16. Krajcová M (2005). Terapeutická zátěž a psychosociální aspekty nemocných s gangrénou dolní končetiny. Diplomová práce [Therapeutic load and psychosocial aspects of the patients with a gangrena of a lower extremity. Diploma thesis]. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 95 p. (Czech).

17. Kratochvíl A, Treflová L, Šilhová E, Petrová K (2006). Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus – problém nejen podiatrické ambulance [Meticilin resistant Staphylococcus aureus – a problem in not only the podiatric out-patient department]. Bulletin HPB. 14/4: 151–155. ISSN 1210–6755 (Czech).

18. Kuníková I, Lang O, Beznosková A (2010). Vyšetření pacienta se syndromem diabetické nohy pomocí radionuklidem značených leukocytů [Examination of a patient with the diabetic foot syndrome using radionuclide-marked leukocytes]. DMEV. 13/4: 174–182. ISSN 1211–9326 (Czech).

19. Lacman J, Mašková J, Rejchrt P (2005). Možnosti diagnostiky a léčby diabetické nohy na radiologickém pracovišti [Diagnostics and therapy possibilities in diabetic foot at a radiology department]. Bulletin HPB. 13/3–4: 111–113. ISSN 1210–6755 (Czech).

20. Lavery LA, Hunt NA, Lafontaine J, Baxter Cl, Ndip A, Boulton AJ (2010). Diabetic foot prevention: a neglected opportunity in high-risk patients. Diabetes Care. 33/7: 1460–1462. [online] [cit. 2012–04– 24]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2042422

21. Nabuurs-Franssen MH, Huijberts MS, Nieuwenhuijzen Kruseman AC, Willems J, Schaper NC (2005). Health-related quality of life of diabetic foot ulcer patients and their caregivers. Diabetologia. 48/9: 1906–1910.

22. Piťhová P (2006). Syndrom diabetické nohy – závažná komplikace u pacientů s diabetes mellitus [Diabetic foot syndrome – serious complication in patients with diabetes mellitus]. Diabetologie, p. 97–132. ISBN 80–7254–882–4 (Czech).

23. Piťhová P (2008). Syndrom diabetické nohy – závažná komplikace diabetes mellitus [Diabetic foot syndrome – serious complication of diabetes mellitus]. Medicína pro praxi. 5/3. [online] [cit. 2010–11– 07]. Available from: http://www.medicinapropraxi.cz/…803-0008.php (Czech).

24. Rušavý Z et al. (1998). Diabetická noha [Diabetic foot]. Praha: Galén. 189 p. ISBN 80–85824–73–6 (Czech).

25. Skalická H (2007). Předoperační vyšetření [Preoperative examination]. Praha: Galén, p. 152. ISBN 978–80–247–1079–2 (Czech).

26. Tošenovský P, Edmonds ME (2004). Moderní léčba syndromu diabetické nohy [Modern therapy of the diabetic foot syndrome]. Praha: Galén, p. 207. ISBN 80–7262–261–7 (Czech).

27. ÚZIS (Institute for healtcare information and statistics of the Czech Republic) (2011). Péče o nemocné cukrovkou [Care of the patients with diabetes]. ISBN 978–80–7280–945–5. [online] [2011–11–07]. Available from: http://www.uzis.cz/…krovkou-2010 (Czech).

28. Zeman M et al. (1993). Chirurgická propedeutika [Surgery propedeutics]. Praha: Grada, p. 488. ISBN 80–85623–45–5 (Czech).