THE PROPOSED LONG-TERM CARE SYSTEM AND THE ROLE OF THE MEDICAL ASSESSMENT SERVICE

Libuše Čeledová1, 2, Jana Horynová2
1Department of Assessment Service, Ministry of Labour and Social Affairs, Praha 2, Czech Republic 2Department of the 1st Deputy Ministr, Ministry of Labour and Social Affairs, Praha 2, Czech Republic

Korespondenční autor: Libuše Čeledová (libuse.celedova@mpsv.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:4. 7. 2012
Accepted: 21. 8. 2012
Published online: 20. 12. 2012

Summary

The ongoing social reform has brought change in the long-term assessment of adverse health and its medical implications by the Medical Assessment Service (MAS) for the purposes of the Act on social services since 1 January 2012. The first phase of social reform is based on the medical service. Part of the second phase of the social reform is forthcoming proposals for substantive intentions of long-term care and coordinated rehabilitation. The Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic is preparing, in cooperation with the Ministry of Health of the Czech Republic, the intent of the law on long-term care. Long-term care is a complex of services that is required by people with long-term reduced self-sufficiency. The guiding principles of the proposed resolution should be to ensure high-quality long-term care services for the clients, and to link the network of health and social services. The Advisory category in the system of social services – the degree of dependence – should be assessed for a system of long-term care. MAS would decide on assessement for the purposes of dependency allowance at the same time. Therefore, the role of MAS in the second phase of the social reform appears to be similarly crucial for the fulfilment of its objectives as in the first phase of social reform.

Keywords: long-term care; Medical Advisory Service; care allowance

Literatura

1. Čeledová L, Čevela R (2010). Posuzování stupně závislosti dětí do 18 let s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem [Consideration of the degree of dependence in children under 18 years of age with persisting long-term adverse health conditions]. Kontakt. XII/2: 199–206 (Czech).

2. Čeledová L, Čevela R (2011a). Proč měnit posudkově medicínská kritéria posuzování stupně závislosti [Why to change assessment medical criteria of the degree of dependence]. Praktický lékař. 91/6: 337– 340 (Czech).

3. Čeledová L, Čevela R (2011b). Úloha posudkového lékaře a sociálního pracovníka v řízení o příspěvku na péči [Role of second-opinion physicians and case-workers in proceedings concerning contribution to care]. Kontakt. XIII/1: 48–54 (Czech).

4. Čevela R, Kalvach Z, Čeledová L (2011) Sociální gerontologie. Úvod do problematiky. [Social Gerontology. Introduction part]. Grada Publishing, p. 263, ISBN 978–80–247–3901–4 (Czech).

5. Evropská komise (2008). Dlouhodobá péče v Evropské unii [European Commission. Long-term care in EU], p. 16. ISBN 978–92–79–09575–7 (Czech).

6. Holmerová I, Válková M, Vaňková H, Jurašková B (2011). Vybrané aspekty zdravotní a dlouhodobé péče o stárnoucí populaci [Selected aspects of health and long-term care of the aging population]. Demografie. 53/2: 140–151 (Czech).

7. Jeřábková V, Průša L (2010). Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb [Costs of providing nursing and rehabilitation care in institutions of social services]. Kontakt. XII/4: 457–463 (Czech).

8. Kalvach Z, Zadák Z, Jirák R, Zavázalová H, Holmerová I, Weber P et al. (2008). Geriatrické syndromy a geriatrický pacient [Geriatric syndromes and the geriatric patient]. Grada Publishing, p. 336. ISBN 978–80–247–2490–4 (Czech).

9. Malíková E. (2010). Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních [Care for the elderly in residential social facilities]. Grada Publishing, p. 328. ISBN 978–80–247–3148–3 (Czech).

10. OECD (2005). Long-term Care for Older People. Paris. [online] [cit. 2012–10–25]. Available from: http //:www.oecd.org/document/2

11. Průša L (2011). Vývoj vybavenosti regionů službami sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením [Development of equipment of regions with services of social care for seniors and handicapped people]. Kontakt. XIII/2: 157–165 (Czech).

12. Sikorová L, Jarošová D, Marečková J, Pajorová H (2010). Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů [Use of standardized scales for evaluation of seniors]. Kontakt. XII/4: 399–406 (Czech).

13. Válková M, Kojesová M, Holmerová I (2010). Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice [Discussion material for conclusions of long-term care in the Czech Republic]. MPSV. ISBN 978–80–7421–021–1 (Czech).