Historical development of the ward nurse position in the Czech Republic

Eva Marková1, Sylva Bártlová2
1Charles University, 1st Faculty of Medicine, Institute of Nursing Theory and Practice, Praha, Czech Republic 2University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, Department of Nursing and Midwifery, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Eva Marková (eva.markova@lf1.cuni.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:26. 4. 2013
Accepted: 10. 6. 2013
Published online: 28. 6. 2013

Summary

Ward nurse represents the basic level of managers in a healthcare organisation. The ward nurse position has changed in the past in relation to the development of the nursing sector, nursing care itself and the management of work teams and human resources. Relevant information on the ward nurse position can be obtained from historical sources. This overview article summarises information about ward nurse’s work activities from studies carried out from the 1970s up to the present. We found that the ward nurse position was established due to the need to organise the operation in wards and coordinate activities of e.g. health professionals in patient care. In some periods there has been a tendency to merging the ward nurse and head nurse positions. In the past as well as today, a healthcare facility defines the ward nurse’s job description. Cooperation and teamwork play an important role in their work, but it is also a source of potential conflicts. The research showed that the activities of ward nurse are quite extensive and often include activities that are not necessarily related to their responsibilities. Their activities have been extended from a person originally responsible for economic and administrative run of the care unit towards a manager responsible for organising the work, management of work teams and human resources.

Keywords: ward nurse; work activities; management in nursing

Literatura

1. Bašná M (1969). Pracovní náplně staničních a vrchních sester [Job description of ward and head nurses]. Zdravotnická pracovnice. 19/3: 133–135. ISSN 0862–5891 (Czech).

2. Dolenská E (1979). Příprava dětských sester pro funkci staniční sestry dětského lůžkového oddělení nemocnice s poliklinikou [Preparing paediatric nurses for the ward nurse position at paediatric wards of hospitals/clinics]. Československé ošetřovatelství: supplementum časopisu Zdravotnická pracovnice. 10/2: 58–64. ISSN 0862–5891 (Czech).

3. Huťková M (1970). Etika práce sestry – Pracovní náplň staniční sestry [Nursing ethics – head nurse job description]. Zdravotnická pracovnice. XX/12: 461–466. ISSN 0862–5891 (Czech).

4. Jarošová D, Lednický V, Knopová V (2002). Vlastnosti sester-manažerek ve zdravotnictví [Characteristics of nurse-managers in healthcare]. Moderný medicínsky manažment. 9/3: 11–12. ISSN 1335–2326 (Czech).

5. Kotrba T (2010). Struktura pracovních a manažerských činností zdravotních sester v řídicích funkcích [The structure of work and managerial activities of nurses in managerial positions]. Brno, 172 pp. Thesis. Faculty of Business and Economics, MU (Czech).

6. Kvášová M (1976). K některým otázkám řízení aktivní ošetřovatelské péče [Selected issues of active nursing care management]. Zdravotnická pracovnice. 7/1: 16–19. ISSN 0862–5891 (Czech).

7. Leonardo da Vinci – Projets pilotes (2002–04). Recommandations pour la formation des adres infirmiers en Europe. De l´élaboration d´unréférentiel de compétences à la mise en oeuvred´actions de formation continue (Leonardo da Vinci – Pilot projects: Recommendations regarding the training of nursing managers in Europe. From drawing up skills guidelines to implementing continuing training actions), Assistance Publique – Hôpitaux de Paris/Commission européenne/Agence nationale Sokrates – Leonardo da Vinci France. ISBN 2–912248–44–2.

8. Marková E, Eislerová I (2000). Řídicí proces na úrovni staničních sester (Management process at the ward nurse level). In: Recenzovaný sborník příspěvků II. konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí [Peer-reviewed conference bulletin from the 2nd Nursing Conference with international participation]. Velká Bystrice u Olomouce: 6.–7. 9. 2000. Olomouc: Palacký University, pp. 78–81 (Czech).

9. Organizační a provozní řád Fakultní nemocnice v Motole, Praha (2012) [Organisational and operation procedures of the University Hospital in Motol, Prague] (Czech).

10. Podolská M (1973). Studie činnosti staničních sester ošetřovacích jednotek nemocnice s poliklinikou

I. –III. typu [Study of the activities of ward nurses at care units of hospitals/clinics, type I–III]. Československé ošetřovatelství: supplementum časopisu Zdravotnická pracovnice. 1/6: 15–22. ISSN 0862–5891 (Czech).

11. Směrnice č. 46/1975: jimiž se vydávají zásady pro organizaci ústavů národního zdraví. [Directive No. 46/1975: specifying the policies for organising clinics]. In: Sbírka zákonů [Collection of Acts]. Prague, 1982, 2 (Czech).

12. Štěpánková O, Dolenská E, Koudelková A (1983). Studie k dosavadnímu řešení funkce vrchní a staniční sestry [The study on the existing solutions of the head and ward nurse positions]. Československé ošetřovatelství: supplementum časopisu Zdravotnická pracovnice. 14/1: 15–21. ISSN 0862–5891 (Czech).