VARIA - New consideration of the degree of dependence for care benefit purposes in persons after cerebrovascular accidents as of January 2012

Libuše Čeledová1, 3, Rostislav Čevela1, Eva Vaňásková2, Miloš Velemínský3
1Department of Assessment Service, Ministry of Labour and Social Affairs, Prague 2, Czech Republic 2Rehabilitation Clinic of the Medical Faculty of Charles University, Hradec Králové, Czech Republic 3University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Libuše Čeledová (libuse.celedova@mpsv.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:4. 8. 2012
Accepted: 7. 5. 2013
Published online: 28. 6. 2013

Summary

The article introduces new medical assessment criteria for consideration of the degree of dependence for care benefit purposes pursuant to the Social Services Act in neurological diseases, e.g. in persons after cerebrovascular accidents. The principle of the new consideration method effective as of 1/1/2012 is an improvement of the existing system for consideration of the degree of dependence. The assessment process associated with consideration of the degree of dependence aggregated the tasks of selfcare and the tasks of self-sufficiency into ten higher units. They cover basic personal needs, such as mobility, orientation, communication, food intake, putting on clothes and shoes, personal hygiene, using the toilet, health care, personal activities, and household cleaning. These facts are based on the general principles of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) and internationally used ADL (Activities of Daily Living) system. Through this method, a comprehensive overview of everyday and vital needs that are a prerequisite in every physical person to have the ability for a self-sufficient living is obtained. The new method of dependence consideration is a contribution to application of the personalised assessment medicine.

Keywords: Medical Assessment Service; degree of dependence; neurological diseases; cerebrovascular accident

Literatura

1. Bartoš A, Martínek P, Řípová D (2010). Dotazník Bristolská škála aktivit denního života BADLS-CZ pro hodnocení pacientů s demencí [The Bristol Activities of Daily Living Scale BADLS-CZ questionnaire for the evaluation of patients with dementia]. Cesk Slov Neurol N. 73/106/6: 673–677. ISSN 1802– 4041 (Czech).

2. Čeledová L, Čevela R (2011a). Nové medicínské paradigma posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči [New medicinal paradigm for consideration of the degree of dependence for care benefit purposes]. Čas Lék Čes. 150/10: 550–553. ISSN 0008–7335 (Czech).

3. Čeledová L, Čevela R (2011b). Proč měnit posudkově medicínská kritéria pro posuzování stupně závislosti [Why change the medical assessment criteria for consideration of the degree of dependence?]. Prakt. Lék. 91/6: 337–340. ISSN 1080–2711 (Czech).

4. Čeledová L, Čevela R, Doležal T, Klimeš J (2012). Health Technology Assessment (HTA) v principech a zásadách posuzování stupně závislosti [Health Technology Assessment (HTA) in the principles and rules for consideration of the degree of dependence]. Prakt. Lék. 92/5: 267–269. ISSN 1080–2711 (Czech).

5. Kalvach Z, Zadák Z, Jirák R, Zavázalová H, Holmerová I, Weber P et al. (2008). Geriatrické syndromy a geriatrický pacient [Geriatric syndromes and the geriatric patient]. Grada Publishing, p. 336. ISBN 978–80–247–2490–4 (Czech).

6. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (WHO) [International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF] (2008). Praha: Grada Publishing (Czech).

7. Švestková O, Angerová Y, Sládková P (2009). Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (ICF) – kvantitativní měření kapacity a výkonu [International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) – quantitative measuring of capacity and performance]. Cesk Slov Neurol N. 72/105/6: 580–586. ISSN 1802–4041 (Czech).

8. Vaňásková E (2004). Testování v rehabilitační praxi: cévní mozkové příhody [Testing in rehabilitation practice: cerebrovascular accidents]. 1st ed. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, p. 65. ISBN 80–7013–398–8 (Czech).

9. Vaňásková E (2006). Rehabilitace motorických a řečových poruch po cévní mozkové příhodě. In: Kalita Z. Akutní cévní mozkové příhody [Rehabilitation of motor and speech disorders after cerebrovascular accident. In: Kalita Z. Acute cerebrovascular accidents]. 1st ed. Praha: Maxdorf, p. 486–505. ISBN 80– 85912–26–0 (Czech).

10. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách [Decree No. 505/2006 Coll., which implements certain provisions of the Act on Social Services] (Czech).

11. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [Act No. 108/2006 Coll., on Social Services, as amended] (Czech).