The degree of difficulties during performance of activities of daily living in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Jana Maňhalová, David Kimmer, Andrea Schönbauerová, Valérie Tóthová
University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, Department of Nursing and Midwifery, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Jana Maňhalová (Jana_Manhalova@seznam.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:24. 9. 2014
Accepted: 13. 3. 2015
Published online: 26. 6. 2015

Summary

Introduction: The presenting paper deals with the degree of difficulties during the performance of activities of daily living (ADLs) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (CHOPN). This serious disease is characterized by the obstruction of airways which is caused by chronic bronchitis or pulmonary emphysema. Aim: The aim of this paper is to present subjectively felt quality of life in the ill with CHOPN in the area of independence where we have focused on problems of ADLs performance. Methodology: The paper relates to the research grant project No. 120/2012/S, which is implemented under the financial support of the Grant Agency of the University of South Bohemia in České Budějovice and its title is “Reflection of Quality of Life in Nursing”. The research file was formed by 503 respondents with CHOPN from all over the Czech Republic from that 296 men (58.8%) and 207 women (41.2%). The standardized questionnaires WHOQOL-100 and SGRQ were used for data collection. The submitted paper presents only the results acquired through the questionnaire WHOQOL-100 in the Czech version which investigates subjectively the emotional quality of life, health and other life areas. The presented results go from the domain “independence”, where we have focused on the facet “ADLs”. The acquired data were analysed in the SASD programme which helped define the absolute and relative frequency of the gained responds and measure of variability. In second step the data were processed in the SPSS programme in version 15.0 which helped to perform several statistical tests. Results: Pursuant to the acquired data, it was ascertained that almost 50% of the respondents perceive their ability to perform ADLs neutrally. Further it was ascertained that during performance of these activities approximately three quarters of respondents do not feel marked restrictions. Only less than 13% of the respondents are dissatisfied with their ability to perform ADLs. Pursuant to comparison of the central facet “ADLs” with four other selected facets an existence of interesting relations which are worthy of attention has been established. Discussion: According to our opinion the chronic ill patients are often even not aware of degree of symptoms which affect them because they have adapted to their disease to a certain degree. Conclusion: Although CHOPN is a treatable disease which can be preceded to the considerable degree, prognosis of this disease is not quite favourable because the disease is in progress all the time.

Keywords: CHOPN; ADLs; difficulties; patient; WHOQOL-100; quality of life; nursing

Literatura

1. Cully J, Graham DP, Stanley MA, Kunik ME (2007). Depressed and Anxious COPD Patients: Predictors of Psychotherapy Engagement from a Clinical Trial. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. 14/2: 160–164.

2. Dragomirecká E, Bartoňová J (2006). WHOQOL-BREF – WHOQOL-100. World Health Organization Quality of Life Assessment. Příručka pro uživatele české verze dotazníků kvality života Světové zdravotnické organizace [Manual for users of Czech version of questionnaires of quality]. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 92 p. (Czech).

3. Gillernová I, Kebza V, Rymeš M (2011). Psychologické aspekty změn v české společnosti: Člověk na přelomu tisíciletí [Psychological aspects of changes in the Czech society: a man on the break of millenium]. Praha: Grada, 256 p. (Czech).

4. Gurková E (2011). Hodnocení kvality života: pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum [Assessment of quality of life: for clinical praxis and nursing research]. Praha: Grada, 223 p. (Czech).

5. Harris RE (2013). Epidemiology of chronic desease: Global perspectives. Sudbury, Mass: Jones, 723 p.

6. Hasegawa K, Tsugawa Y, Tsai Ch-L, Brown DFM, Camargo CA (2014). Frequent utilization of the emergency department for acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Research. 15: 40.

7. Hudáková A, Majerníková L (2013). Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství [Quality of life of seniors considering nursing]. Praha: Grada, 115 p. (Czech).

8. Jusková V (2013). Kvalita života pacientů s CHOPN [Quality of life of patients]. Sestra. Praha: Mladá fronta. 23/11: 33–34 (Czech).

9. Kalina K (2008). Základy klinické adiktologie [Basis of clinical adictology]. Praha: Grada, 388 p. (Czech).

10. Kalvach Z, Zadák Z, Jirák R, Zavázalová H, Holmerová I, Weber P et al. (2008). Geriatrické syndromy a geriatrický pacient [Geriatric syndroms and geriatric patient]. Praha: Grada, 336 p. (Czech).

11. Kapounová G (2007). Ošetřovatelství v intenzivní péči [Nursing in intensive care]. Praha: Grada, 352 p. (Czech).

12. Klapetek M (2008). Komunikace, argumentace, rétorika [Communication, argumentation, retorics]. Praha: Grada, 256 p. (Czech).

13. Klevetová D, Dlabalová I (2008). Motivační prvky při práci se seniory [Motivation segments during work with seniors]. Praha: Grada, 208 p. (Czech).

14. Koblížek V (2013). CHOPN: doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci [Recommended ČPFS method for diagnosis and treatment of chronical obstructive pulmonary disease]. Praha: Maxdorf, 134 p. (Czech).

15. Krivošíková M (2011). Úvod do ergoterapie [Introduction into ergotherapy]. Praha: Grada, 368 p. (Czech).

16. Mandincová P (2011). Psychosociální aspekty péče o nemocného [Psychosocial aspects of care of the ill]. Praha: Grada, 128 p. (Czech).

17. Marek J (2010). Farmakoterapie vnitřních nemocí [Pharmacotherapy of internal diseases]. 4th ed. Praha: Grada, 777 p. (Czech).

18. Mourek J (2012). Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů [Physiology: exercise book for health students]. 2nd ed. Praha: Grada, 224 p. (Czech).

19. O’Rourke RA, Richard RA, Fuster V a kol. (2010). Kardiologie – Hurstův manuál pro praxi [Cardiology – Hurst manual for praxis]. Praha: Grada, 767 p. (Czech).

20. Salajka F (2006). Hodnocení kvality života u nemocných s bronchiální obstrukcí [Assessment of quality of life in the ill with bronchial obstruction]. Praha: Grada, 146 p. (Czech).

21. Šeblová J, Knor J et al. (2013). Urgentní medicína v klinické praxi lékaře: návody pro praxi [Urgent medicine in clinical praxis of the phasician: manual for praxis]. Praha: Grada, 400 p. (Czech).

22. Smolíková L, Pivec M, Rychnovský T, Chlumský J, Zounková I, Máček M (2005). Plicní rehabilitace a CHOPN [Pulmonary rehabilitation and CHOPN]. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 376–385 p. (Czech).

23. Souček M, Špinar J, Svačina P et al. (2005). Vnitřní lékařství pro stomatology [Internal medicine for stomatology]. Praha: Grada, 380 p. (Czech).

24. Šafránková A, Nejedlá M (2006). Interní ošetřovatelství [Internal nursing]. Praha: Grada, 280 p. (Czech).

25. Trachtová E a kol. (2013). Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu [Needs of the ill in the nursing process]. 3rd ed. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 185 p. (Czech).

26. Vondra V, Kos S, Králíková E, Musil J, Salajka F, Zatloukal J (2011). Jak žít s CHOPN? [How to live with CHOPN?] Praha: Vltavín, 54 p. (Czech).

27. Vytejčková R, Sedlářová P, Wirthová V, Otradovcová I, Pavlíková P (2013). Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: Speciální část [Nursing processes in care of the ill]. Praha: Grada. 288 p. (Czech).


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206