Factors influence on the entry into fatherhood

Adéla Cápová
Andrologic Care Center, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Adéla Cápová (ada.kubic@seznam.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:26. 9. 2014
Accepted: 3. 10. 2014
Published online: 26. 6. 2015

Summary

Objectives: The scope of this article focuses on issues related to family planning from the men’s point of view. The men’s participation in studies on family planning and reproduction is increasingly recognized as important; both men and women make important contributions to bringing children into life. Methods: Data of qualitative research were collected in interviews with 170 Czech men aged between 25 and 50. A grounded theory approach was used to analyse the data. Results: The results show strong social pressure determining the ideal form of material and psychosocial background for offspring confronts current generation with very demanding decision – making on parenthood timing. Family planning decision – making is influenced by personal values as well as structural factors. Discussion: Although men are in need of negotiations, the responsibility and practical decision-making is left up mainly to women. In the case of speaker’s parents, we see the role of education. Especially level of education of female partner influence timing of parenthood. Conclusion: In men’s opinion, the setting of conditions for the beginning of reproduction should be the result of negotiation within the couple. Although men speak of the need to negotiate, the responsibility and practical decision-making is left up mainly to women.

Keywords: fatherhood; family planning; personal values; partnership; qualitative research

Literatura

1. Bakalář E (2002). Průvodce otcovstvím, aneb bez otce se nedá (dobře) žít [Fatherhood Guide or It is Impossible to live (well) without a father]. 1st ed. Praha: Vyšehrad. 216 p. (Czech).

2. Beck U, Beck-Gershaim E (1995). The Normal Chaos Of Love. Cambridge: Polity Press. 231 p.

3. Beets G, Shippers J, te Velde ER (2010). The Future of Motherhood in Western Societies: Late Fertility and its Consequences. Springer Science and Bussiness Media. 208 p.

4. Červenka J (2005). Hodnotové orientace české veřejnosti [Value orientation of the Czech public]. Naše společnost. [online] p. 6–8 [cit. 2014–06–10]. Available from: <http://cvvm.soc.cas.cz/media/ com_form2conten­t/documents/c3/a3995/­f11/Nase%20spo­lecnost%202005_2­.pdf> (Czech).

5. Chaloupková J (2008). Ideální věk pro rodičovství v České republice a v evropském srovnání [The Ideal age for parenthood in the Czech Republic and in comparison to Europe]. Data a výzkum – SDA Info. 2/2: 109–130 (Czech).

6. Dudová R, Vohlídalová M (2007). Nové tváře rodiny a nové podmínky pracovního trhu [The new faces of Czech family and new conditions of the Czech work trade]. In: Dudová R (eds.). Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Sociologické studie [The Relationship between Changes in the Labour Market and Private, Family and Partnership Life. Sociological Studies]. 7/ 3. ISBN 978–80–7330–119–4 (Czech).

7. Dunovský J (1999). Sociální pediatrie: Vybrané kapitoly [Social Pediatry: Related Topics]. 1st ed. Praha: Grada. 284 p. (Czech).

8. Hamplová D (2006). Sňatečnost, nesezdaná soužití a veřejné mínění [Marriage rate, cohabitation and public opinion]. In: Kocourová J, Rabušic L. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? [Marriage and family: private or public interests?] Praha: PřF UK. 12–19 p. (Czech).

9. Hašková H (2006). Reprodukční preference a bezdětnost v české společnosti ve světle kvalitativních dat [Reproductive Preferences and Childlessness in Czech Society in Qualitative Data]. [online] [cit. 2011–12–14]. Available from: http://www.soc.cas.cz/…-vyzkum.html (Czech).

10. Hašková H (2009). Fenomén bezdětnosti [The Phenomenom of Childlessness]. 1st ed. Praha: Slon. 265 p. (Czech).

11. Hašková H (2010). Přirozenost a normalita rodičovství aneb jak se volí bezdětnost [Nature and normality of parenthood or how childlessness is decided for?]. Socioweb. 8/11: 3–5 p. (Czech).

12. Heller D (2004). Některé perspektivy kvalitativního výzkumu: software pro analýzu kvalitativních dat. In: Miovský M, Čermák I, Řehan V (eds.). Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. [Some perspectives of qualitative research: software use for the analysis of qualitative data. Qualitative methods in Science about People No. 3]. Univerzita Palackého v Olomouci. 118 p. (Czech).

13. Kohoutová I (2014). Polovina mužů před třicítkou žije u rodičů, založení rodiny odkládá. Rozhovor pro Českou televizi [A half of men under 30 lives with their parents, keeps postponing the founding of their own families. An Interview for Česká Televize (Czech Television TV programme)]. [online] poslední aktualizace 9. 4. 2014 [cit. 2014–06–15]. Available from: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ domaci/269134-polovina-muzu-pred-tricitkou-zije-u-rodicu-zalozeni-rodiny-odklada/ (Czech).

14. McDonald P (2002). Sustaining Fertility through Public Policy: The Range of Options. Population. 57/3: 417–446.

15. Možný I (2002). Sociologie rodiny [Sociology of Family]. Praha: Slon. 252 p. (Czech).

16. Pařízek A (2009). Kniha o těhotenství a dítěti [The Pregnancy and Baby Book]. 4th ed. Praha: Galén. 738 p. (Czech).

17. Poněšický J (2003). Fenomén ženství a mužství: psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy [The Phenomenom of Feminity and Maculinity: Psychology of Female and Male Diffrences and Relationship]. Triton: Praha. 208 p. (Czech).

18. Rabušic L (2001). Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě [Where Have All the Children Gone? The Birth-Rate from a Sociological Perspective]. 1st ed. Praha: Slon. 266 p. (Czech).

19. Rabušic L (2014). Kde ty všechny děti jsou? [Where Have All the Children Gone?]. Statistika a my. 6/4: 12–13. (Czech).

20. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (1997). Charta sexuálních a reprodukčních práv [Charter on Sexual and Reproductive Rights]. Pelhřimov: Nová tiskárna. [online] [cit. 2012–02–18]. Available from: http://www.planovanirodiny.cz/…rav_1997.pdf (Czech).

21. Šamanová G (2009). Partnerství, manželství a rodičovství. Naše společnost. Projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM AV ČR, tisková zpráva [Partnership, marriage and parenthood. Our society. Project of a continual research about public opinions, PORC, Czech Republic, Press Release]. [online] [cit. 2014–06–20]. Available from: http://cvvm.soc.cas.cz/…orm2content/ documents/c1/a3717/­f3/100993s_ov100112­.pdf (Czech).

22. Strauss AL, Corbin J (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie [The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research]. Sdružení Podané ruce. 196 p. (Czech).


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206