Interactive education-preventive programme as efficient prevention means for contact of children and dogs

Marie Chlopčíková
Training canistherapeutical Association Hafík, Třeboň, Czech Republic

Korespondenční autor: Marie Chlopčíková (marie.chlopcikova@seznam.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:14. 9. 2014
Accepted: 20. 10. 2014
Published online: 26. 6. 2015

Summary

programme that has demonstrated improved children’s know­ledge in the area of basic rules of safe contact with dogs. The goal of the quantitative study consisted in comparing, with the help of pilot and feedback questionnaires, children’s know­ledge in the area of responsible and safe approach to dogs before and after passing the interactive educational prevention programme. The questions of the pilot questionnaire mapped the basic children’s know­ledge and experience with regard to their approach to dogs. The feedback questionnaire assessed purposefully the children’s know­ledge acquired after passing the programme. The research was focused on the level of improvement of children’s know­ledge on safe approach to dogs. The research file consisted of elementary school pupils of South Bohemian region aged 8–12 years. The age of the respondents was limited till the period of “medium school age”, described by professor Matějček as a period of essential changes in children’s approach to dogs, that can potentially give rise to conflict situations. Thanks to high-quality work of the research team, to the help of teachers and last but not least to cooperation of pupils, the data of 583 interviewed children could be processed in the end. To provide clear arranged evaluation of the study results, the author used percentage representation and the independence test in contingency tables, so called Pearson’s chi squared test. The results of compared questions from the pilot and the feedback questionnaires showed different numbers of correct answers in percentage assessment. Statistic dependence of the answers was demonstrated in 12 compared questions of the pilot and the feedback questionnaires. The pupils’ knowledge is different after passing the interactive educationpreventive programme. All compared questions showed an increased rate of choice of correct answer. It is therefore possible to confirm the improved level of pupils’ knowledge of rules of safe contact with a dog after passing the interactive educational prevention programme. Preventive activity helps the children clarify potential risks of the contact and, through unique personal experience, to strengthen the rules of safe approach to dogs. The paper presents the results of the research study that compares knowledge of elementary school pupils before and after passing the new preventive programme in order to confirm or disprove its efficiency on the target population – children. The interactive education-preventive programme for children was created under support of the Ministry of Health of the Czech Republic, the Institute of Health and Social Work of the University of South Bohemia in České Budějovice and Hafík, Training Dog Therapy Association.

Keywords: child; dog; education; preventive programme; efficiency

Literatura

1. Bailey G (2002). Pes a jeho řeč. Vše o tom, jak porozumět chování psa [A Dog and his language. Everything about the way how to understand dog’ s behaviour!]. Praha: Ottovo nakladatelství, 96 p. (Czech).

2. Chlopčíková M (2010). Závěrečná zpráva projektu MZČR: Dítě a pes – Jak žít společně bezpečně? Final MZČR project report.A Child and a Dog – How to live together in a safe way? České Budějovice: Ústav sociální práce – Centrum zoorehabilitací, Zdravotně sociální fakulta (Czech).

3. Chlopčíková M, Eisertová J (2011). Dítě a pes – Jak žít společně bezpečně! [A Child and a Dog – How to live together in a safe way!]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta (Czech).

4. Chlopčíková M, Cimlová L (2012). Aktuální rizika a jejich řešení v přístupu dětí ke psům [Current Risks and their Solution in Children’s Approach to Dogs]. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2/9:139–149 (Czech).

5. Chlopčíková M, Cimlová L, Bicková J (2013). Současný stav preventivních aktivit v problematice úrazů způsobených psem u dětské populace v České republice [Present situation of preventive activities in injur\y problems caused by a dog in children population in the Czech Republic]. Prevention of injuries, poisoning and violence. 1/10: 59–66 (Czech).

6. Dupperrex O, Blackhall K, Burri M, Jeannot E (2009). Education of children and adolescents for the prevention of dog bite injurie. The Cochrane Database of Systematic Reviews. [online] [cit. 2010–01–05]. Available from: http://mrw.interscience.wiley.com

7. Endenburg N, Ohl F (2007). Pes a dítě [A dog and a child]. Praha: Grada Publishing, 62 p. (Czech).

8. Fossati R (2004). Dogs teach and children learn in two elementary schools. People and Animals: A timeless Relationship: 10th International conference on Human-Animal interactions IAHAIO 6th–9th October, Glasgow, p. 87.

9. Freeman M (2007). Terminologie v zooterapii. In: Velemínský M et al. Zooterapie ve světle objektivních poznatků [Zootherapy in the light of objective knowledge]. České Budějovice: Nakl. Dona, s. r. o., p. 30–37 (Czech).

10. Galajdová Z, Galajdová L (2011). Canisterapie – Pes lékařem lidské duše [Canistherapy-a dog as a healer of human soul]. Praha: Portál, 168 p. (Czech).

11. Gilchrist J, Sacsks J, White D, Kresnow MJ (2008). Dog bites: still a problem? Injury Prevention. 14: 296–301.

12. Jalongo RM (2008). Beyond a pets theme: teaching young children to interact safety with dogs. Early Childhood Educational Journal. 36: 39–45.

13. Janoušek S, Zvadová Z, Kodl M (2003). Aby pes nekousl [To be not biten by a dog]. Praha: Státní zdravotní ústav, 19 p. (Czech).

14. Kasíková H (2010). Kooperativní učení, kooperativní škola [Cooperative learning, cooperative school]. 2nd ed. Praha: Portál, 152 p. (Czech).

15. Matějček Z (2005). Prvních šest let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa, základní duševní potřeby dítěte, dítě a lidský svět [First six years in child development and education:rules of development and development miles from psychologist’s po­int of view, basic mental children needs, a child and human world]. Praha: Grada Publishing, 182 p. (Czech).

16. Melichárková A (2006). Pes, který štěká, může i kousnout [A barkling dog can even bite]. Pes přítel člověka. 6/50: 72–73 (Czech).

17. Mikulica V (2004). Poznej svého psa – etologie a psychologie psa Know your dog-ethology and dog psychology]. 3rd ed. Litvínov: Dialog, 312 p. (Czech).

18. Olecká I, Ivanová K (2010). Metodologie vědecko-výzkumné činnosti [Methodology of research activity Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (Czech).

19. Wilson F, Dwyer F, Bennet PC (2003). Prevention of dog bites: Evaluation of a brief educational intervention program for preschool children. Journal of Community Psychology. 31: 75–86.


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206