Reference to the “human-to-human relationship” concept in the work of Joyce Travelbee and its potential application regarding supervision in nursing

Věra Stasková1, Milena Vaňková2, Valérie Tóthová1, Sylva Bártlová1
1University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies, Department of Nursing and Midwifery, České Budějovice, Czech Republic 2Charles’ University in Prague, 1st Medical Faculty, Institute of Nursing Theory and Practice, Prague, Czech Republic

Korespondenční autor: Věra Stasková (staskova@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:12. 2. 2015
Accepted: 5. 5. 2015
Published online: 31. 12. 2015

Summary

The authors of this article present the information from the foreign literature on nursing and other literature sources and databases focusing on, as yet in the Czech Republic unpublished, the work of the American psychiatric nurse and nursing theorist Joyce Travelbee (1926–1973), who in 1969 described the supervision in nursing as a concept supporting the professional development of nurses. The goal of the report is to briefly introduce the readers to the issue of models and theories, not only in nursing, but also in supervision. There are basic phases of the concept of the “human-to-human relationship” from the works of Joyce Travelbee introduced and also there are parallels outlined, which the authors of the article drafted on the basis of the conceptualization of the helping relationship based on the concept of Joyce Travelbee, for their innovative use and the application of supervision, and not just in the context of clinical nursing, but also in qualification trainings of nurses in nursing degree programmes at the university level. The review study primarily uses the sources which were obtained through electronic databases like EBSCO, Scopus, Web of Science, PubMed etc. Based on the textual analysis of relevant sources, we have concluded that the concept of the human-tohuman relationship, as Joyce Travelbee understands it, is simultaneously inspiring and useful for the realization of supervision in nursing.

Keywords: nursing; nurse; supervision; Joyce Travelbee; education

Literatura

1. Adam E (1991). To be a Nurse. 2nd ed. Philadelphia: W. B. Saunders.

2. Balint M (1999). Lékař, jeho pacient a nemoc [The doctor, his patient and the illness]. Praha: Grada (Czech).

3. Bond M, Holland S (2001). Skills of clinical supervision for nurses: a practical guide for supervisees, supervisors, and managers. 3rd ed. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.

4. Butts JB, Rich K (2011). Philosophies and theories for advanced nursing practice. Sudbury (Massachusetts): Jones and Bartlett Publishers.

5. Carroll M, Tholstrup M (2004). Integrativní přístupy k supervizi [Integrative approaches to supervision]. Praha: Triton (Czech).

6. Farkašová D et al. (2006). Ošetřovatelství – teorie [Nursing – the theory]. Martin: Osveta (Czech).

7. Farrington A (1995). Models of clinical supervision. British Journal of Nursing. 4/15: 876–878.

8. Fawcett J (2005). Contemporary Nursing Knowledge. Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories. 2nd ed. Philadelphia: F. A. Davis Company.

9. Havrdová Z, Hajný M (2008). Praktická supervize. Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize [Practical supervision. A supervision guide for the beginners in supervision, management and supervision receivers]. Praha: Galén (Czech).

10. Hawkins P, Shohet R (2004). Supervize v pomáhajících profesích [Supervision in caring professions]. Praha: Portál (Czech).

11. Jakubíková M, Košková J (2006). Humanistický konceptuálny model Joyce Travelbee [Joyce Travelbee’s hu­manistic conceptual model]. In: Kudlová P et al. Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka [Sociocultural contexts in nursing and midwifery, contribution to the support of a more humane care for man]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, p. 42–47 (Slovak).

12. Jarošová D (2003). Vybrané ošetřovatelské modely a teorie [Selected nursing models and theories]. Ostrava: Ostravská univerzita (Czech).

13. Jones JS, Fitzpatrick JJ, Rogers VL (2012). Psychiatric-mental Health Nursing: An Interpersonal Approach. New York: Springer Publishing Company.

14. Kadushin A (1992). Supervision in Social Work. 3rd ed. New York: Columbia University Press.

15. Marriner-Tomey A, Alligood MR (2002). Nursing theorists and their work. 5th ed. St. Louis, Mo: Mosby.

16. Marriner-Tomey A, Alligood MR (2006). Nursing theorists and their work. 6th ed. St. Louis, Mo: Mosby/Elsevier.

17. Meleis AI (1997). Theoretical nursing: development and progress. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott.

18. Meleis AI (2007). Theoretical nursing: development and progress. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

19. Riehl, JP, Roy CL (1974). Conceptual Models for Nursing Practice. New York: Appleton Century Crofts.

20. Sedláková G (2008). Stratégia aplikácie ošetrovateľského modelu v rizikovej skupine [The strategy of the application of the nursing model in a risk group]. In: Farkašová D, Padyšáková H, Tomková I. Sestry a európske stratégie zdravia v 21. storočí: sborník z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie [CD] [Nurses and European health strategies in the 21st century: the collection from the 3rd International Science Conference]. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislavě, p. 113–117 (Slovak).

21. Sloan G, Watson H (2001). John Heron’s six-category intervention analysis: towards understanding interpersonal relations and progressing the delivery of clinical supervision for mental health nursing in the United Kingdom. Journal of Advanced Nursing. 36/2: 206–214. [online] [cit. 2015–01–10]. Available at: http://dx.doi.org/…2001.01961.x

22. Šimek A (2004). Supervize – kasuistiky [Supervision – casuist reports]. Praha: Triton.

23. Šimek A (2010). Supervize je u nás stále nová [Supervision is still new in our country]. Psychoterapeutické sešity. I/2: 1–3 (Czech).

24. Thibodeau JA (1983). Nursing models: analysis and evaluation. Monterey (California): Wadsworth Health Sciences Division.

25. Travelbee J (1969). Intervention in psychiatric nursing: process in the one-to-one relationship. Philadelphia: F. A. Davis.

26. Travelbee J (1996). Interpersonal aspects of nursing. Oslo: Pensumtjeneste. 2nd ed.

27. Vaňková M, Marková E (2010). Supervize jako čas vyhražený na (řízenou) reflexi o klinické práci [Supervision as the time reserved for a (controlled) reflexion of clinical work]. In: Jirkovský D (ed.). Cesta k modernímu ošetřovatelství XII [CD] [The way to modern nursing]. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, p. 68–74 (Czech).

28. Výkladový ošetřovatelský slovník (2008) [A monolingual dictionary of nursing]. Přeložily DiCara V, Vidovičová H. Praha: Grada (Czech).


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206