Housing problems of people living in socially excluded localities

David Urban
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences, Institute of Social and Special-Paedagogical Sciences, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: David Urban (durban@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:16. 3. 2016
Accepted: 20. 6. 2016
Published online: 30. 6. 2016

Summary

The size of housing, its location and quality are factors that have an impact on human health. With regard to the fact that housing situation in socially excluded localities continues to deteriorate, it is important to pay special attention to this issue.

The article deals with the issue of housing of people living in socially excluded localities. The aim is to identify and describe the most common housing problems that the residents of these localities have to face. The first part generally defines the issue of social exclusion and housing. The following section presents the results of our own probe, which was implemented in the region of Southern Bohemia with a group of 12 respondents – residents of socially excluded localities. The interviews show that the most common problems the respondents face are the apartment size, its quality (the most common reported problems in this area was the occurrence of mould, humidity, and the presence of parasitic insects – bugs), common hallways, poor accessibility to services (schools, doctors, shops) or high prices associated with transportation if commuting is necessary to reach these services.

Keywords: housing; socially excluded localities; quality of life; health; social determinants of health

Literatura

1. Čada K (ed.) (2015). Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR (2015) [Analysis of socially excluded localities in the Czech Republic (2015)]. Praha: GAC, spol. s r. o. [online] [cit. 2015–07–08]. Available from: http://www.gac.cz/…alit_GAC.pdf (Czech).

2. Davidová E, Matulay S, Uherek Z (2010). Sociální prostředí a kvalita života Romů na příkladu zkoumaných lokalit v České a Slovenské republice [Social environment and quality of life of the Roma in surveyed sites in the Czech and Slovak Republic]. Praha: Triton, 251 p. (Czech).

3. GAC, spol. s r. o. (2006a). Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti (říjen 2005 – červenec 2006) [Analysis of socially excluded Roma localities and communities in the Czech Republic and absorption capacity of entities operating in this area (October 2005 – July 2006)]. [online] [cit. 2016–02–02]. Available from: http://www.gac.cz/…rozura_4.pdf (Czech).

4. GAC, spol. s r. o. (2006b). Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České republice [Map of socially excluded and by social exclusion threatened Roma localities in the Czech Republic]. [online] [cit. 2016–02–02]. Available from: http://www.esfcr.cz/…/int_CR.html (Czech).

5. Holtz C (2016). Global Healthcare: Issues and Policies. Third ed. Burlington: Jones&Barlett Learning.

6. Kajanová A (2009). Sociální determinanty zdraví vybraných romských komunit. Disertační práce [Social determinants of health in selected Roma communities. Dissertation]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta (Czech).

7. Kebza V (2005). Psychosociální determinanty zdraví [Psychosocial Determinants of Health]. Praha: Academia, 263 p. (Czech).

8. Kovařík J (2003). Posuzování potřeb ohroženého dítěte. In: Matoušek O et al. Metody a řízení sociální práce [Assessing the needs of the child at risk. In: Matousek O et al. Methods and management of social work]. Praha: Portál, 380 p. (Czech).

9. Kozubík M (2013). (Ne)vinní a dilino gadžo [The innocent(guilty) and dilino gadžo]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 183 p. (Slovak).

10. Lucas K (2012). Transport and social exclusion: Where are we now? Transport Policy. 20: 105–113.

11. Madanipour A, Weck S (2015). Social exclusion and powerty in Europe: Territorial patterns. Local Economy. 30/7: 715–720.

12. Poláčková L (2008). Terénní sociální práce s romskou komunitou v sociálně vyloučených lokalitách. In: Janoušková K, Nedělníková D. Profesní dovednosti terénních pracovníků [Field social work with the Roma community in socially excluded localities. In: Janoušková K, Nedělníková D. Professional skills of field workers]. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 550 p. (Czech).

13. Urban D (2012). Možnosti a využívání dopravy a dopravních prostředků u Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách [Means of transport and transport use among the Roma living in socially excluded localities]. Zdravotnictví a sociální práce. 7/4: 42–46 (Czech).

14. Urban D (2015). Sociální práce s romskými rodinami [Social work with Roma families]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 108 p. (Czech).

15. Wilkinson R, Marmot M (2005). Sociální determinanty zdraví – Fakta a souvislosti [Social determinants of health – Facts and context]. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 52 p. (Czech).


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206