The specificity of the functioning of orphan children in the context of prenatal life

Emilia Lichtenberg-Kokoszka
University of Opole, Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogical Sciences, Opole, Poland

Korespondenční autor: Emilia Lichtenberg-Kokoszka (rava8@op.pl)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:8. 5. 2019
Accepted: 3. 7. 2019
Published online: 31. 7. 2019

Summary

Prenatal life is the time of the physical, mental and social development of a human being. It is a kind of “base” that supports all further post-natal development. Increasingly, attention is being drawn to the fact that the success of the adoption depends on providing the new guardians with accurate information about the child’s past and his family, the impact of his previous experience on the current functioning, and their predicted long-term effects. Although it is not correct to say that adopted children are different compared to other children, those who meet them in their work and people who are orphans themselves say they are different. Adopted children come from two worlds and during their lifetime they try to connect these two worlds.

Keywords: Adoption; Childbirth; Orphaned child; Prenatal period of life

Literatura

1. Brągiel J, Kurcz A (2003). Sytuacja szkolna dzieci z rodzin zastępczych. In: Kalus A (Ed.). W świetle dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej. Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

2. Bradford N (1998). Niezwykły świat w łonie matki. Jeszcze nie narodzone dziecko czuje, widzi, uczy się. Warszawa: Elipsa.

3. Brisch KH (2011). Bezpečná vzt’ahová väzba. Trenčin: Wydavatelstvo F.

4. Bonus B (2006). Mit den Augen lines Kindes seheh lernen, T 1: Zur Entstehung einer Frühtraumatisierung bei Pflege- und Adoptivkindern und der möglichen Folgen. Norderstedt: Books on Demand.

5. Dragan WŁ (2014). Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe. Warszawa: Scholar.

6. Dzierżanowska-Peszko J (2012). Wpływ straty dziecka w okresie prenatalnym na funkcjonowanie psychologiczne matek i ojców oraz kolejnych dzieci. In: Lichtenberg-Kokoszka E, Janiuk E (Eds). Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne. Kraków: Impuls, pp. 83–106.

7. Eliot L (2010). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań: Media Rodzina.

8. Fernance R (2011). Narodzić się… Jak okoliczności porodu wpływają na twoje życie, Warszawa: Wydawnictwo NEWDAWN.

9. Jakel B (2011). Prenatalne korzenie przywiązania w psychoterapii. In: Lichtenberg-Kokoszka E, Janiuk E, Dzierżanowski J (Eds). Ciąża czy stan błogosławiony. Zagadnienie interdyscyplinarne. Kraków: Impuls, pp. 93–116.

10. Kolska K (2016). Moje dziecko gdzieś na mnie czeka. Opowieści o adopcjach. Poznań: W drodze.

11. Kornas-Biela D (2003). Podejście psychodynamiczne w psychologii prenatalnej. Czasopismo Psychologiczne 9(2): 179–191.

12. Kowalewski I (2011). Prenatalny rozwój dziecka w świetle teratogennego działania alkoholu na rozwijający się płód. In: Banach M (Ed.). Alkoholowy zespół płodu. Teoria, diagnoza, praktyka. Kraków: WAM.

13. Krüger L (2016). Wczesna trauma, adopcja i rodzice zastępczy. In: Ruppert F(Ed.). Wczesna trauma. Rozpoznawanie i uwalnianie. Warszawa: Virgo, pp. 359–378.

14. Lichtenberg-Kokoszka E (2016). Wpływ alkoholu spożywanego przez przyszłych i obecnych rodziców na zdrowie kolejnych pokoleń. In: Żurawicka D, Zimnowoda M, Widziak R (Eds). Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, pp. 21–28.

15. Loehlin JC (2015). What can an adoption study tell us about the effect of prenatal environment on a trait? Behav Geneti 46(3): 329–333. DOI: 10.1007/s10519–015–9730-x.

16. Mickiewicz K (2015). Jak dzieci z rodzin zastępczych postrzegają siebie i innych. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2: 16–25.

17. Miller L (2005). The handbook of international adoption medicine. A guide for physicians, parents and providers. Oxford: Oxford University Press.

18. Moberg KU (2016). Hormón blízkosti. Rola oxytocínu vo vzt’ahoch. Bratislava: Wydavatelstvo F.

19. Paul AM (2011). Origins. How the nine months before birth shape the rest of our lives. New York, London, Toronto, Sydney: Free Press.

20. Ruppert F (2012). Trauma, Angst & Liebe, Unterwegszugesunder Eigenständigkeit. Wie Aufstellungen­dabeihelfen. München: Kösel.

21. Ruppert F (2016). Metoda ustawień intencji w terapii wczesnej traumy. In: Ruppert F (Ed.). Wczesna trauma. Rozpoznawanie i uwalnianie. Warszawa: Virgo: 9–80.

22. Spork P (2011). Drugi kod. Epigenetyka, czyli jak możemy sterować własnymi genotypami. Warszawa: WAB.

23. Stańczak-Kuraś M (2016). Od czego zależy powodzenie adopcji? Z doświadczeń psychologa praktyka. In: Rodzina i dziecko – radość obustronna. Seria wydawnicza: Problemy społeczne, polityka społeczna w regionie łódzkim. Łódź. Zeszyt 16.

24. Verny T, Kelly J (1988). The secret life of the unborn child. NY, USA: Random House.

25. Verny T, Wientraubová MD (2013). Rodičovstvo od počatia. Bratysława: Wydawnictwo Pozsony.

26. Waller DK, Shaw GM, Rasmussen SA, Hobbs CA, Canfield MA, Siega-Riz AM, et al. (2007). Pregnancy obesity as a risk factor for structural birth defects. Arch Pediatr Adolesc Med 161(8): 745–750. DOI: 10.1001/archpe­di.161.8.745.