Nutrition of patients with osteoporosis

Simona Šimková
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences, Institute of Laboratory Diagnostics and Public Health, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Simona Šimková (simkovas@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:22. 2. 2019
Accepted: 9. 5. 2019
Published online: 31. 7. 2019

Summary

Osteoporosis is a multifactorial system illness of the bones that occurs very frequently (like tumours and cardiovascular illnesses). It is also an illness that is partly preventable. The goal of this article was to find out whether the total energy intake and the intake of macronutrients and micronutrients are sufficient for the respondents. There were 60 patients with decreased bone density who suffered from osteopenia or osteoporosis. The respondents’ average age was 71.9 years and the average Body Mass Index (BMI) was 26.4 kg/m2. We used questionnaires and forms to record the patients’ daily intake. We found that energetic nutrition and the intake of basic nutrients were mostly sufficient. Although a significant number of patients intentionally tried to include calcium in their daily nutrition, the total calcium intake only from food was not sufficient. For this reason, it is necessary to put a greater emphasis on education.

Keywords: Condition of nutrition; Eating habits; Nutrition; Osteoporosis; Risk factors

Literatura

1. Bischofová S, Ruprich J (2017). Víte, že potravin obohacených vitaminem D není na trhu mnoho? [Do you know that on the market, there is not a lot of food containing vitamin D?] [online] [cit. 2018–10– 09]. Available from: http://www.szu.cz/…otraviny.pdf (Czech).

2. Brát J (2016). Tuky a výživa obecně [Fats and nutrition in general]. [online] [cit. 2018–11–08]. Available from: http://www.vyzivaspol.cz/…ziva-obecne/ (Czech).

3. Broulík P, Broulíková K (2013a). Vitamin D v praktické medicine [Vitamin D in practical medicine]. Interní Med 15(8–9): 256–260 (Czech).

4. Broulík P, Broulíková K (2013b). Vitamin D v klinické praxi [Vitamin D in clinical practice]. Practicus 4: 5–9 (Czech).

5. Březková V, Matějová H, Derflerová Brázdová Z (2014). Prevence osteoporózy – to není jen vápník [Prevention of osteoporosis – it is not just calcium]. [online] [cit. 2018–11–10]. Available from: https:// www.vyzivaspol.cz/…-jen-vapnik/ (Czech).

6. Drahoš D (2017). Osteoporóza – tichý zloděj 21. století [Osteoporosis – a silent thief of the 21st century]. [online] [cit. 2018–10–29]. Available from: https://zdravi.euro.cz/…vy/z-domova/ osteoporoza-tichy-zlodej-21-stoleti-484926 (Czech).

7. Fojtík P, Urban O, Falt P, Novosad P (2009). Výživa a sekundární osteoporóza [Nutrition and secondary osteoporosis]. Interní Med 11(12): 561–562 (Czech).

8. Healthy Diet Forum (2014). GDA [Guideline daily amounts]. [online] [cit. 2018–10–20]. Available from: http://www.fzv.cz/?… (Czech).

9. Hlúbik P, Fajfrová J (2008). Vitamin D – aktuální situace [Vitamin D – current situation]. Interní Med 10(6): 295–297 (Czech).

10. Horák P, Píka T (2006). Současné možnosti diagnostiky a léčby osteoporózy [Current possibilities of diagnosis and treatment of osteoporosis]. Vnitřní lékařství 52(7–8): 749–755 (Czech).

11. Hrstková H, Brázdová Z, Bajer M (2008). Vláknina ve výživě dětí [Fiber in children’s nu­trition]. Hygiena 53(Supplement): S52–S53 (Czech).

12. Hutchinson ML, Munro HN (1986). Nutrition and aging. Orlando: Academic Press.

13. Institutional Pharmacy IKEM (2016). Osteoporóza [Osteoporosis]. [online] [cit. 2018–10–17]. Available from: https://www.ikem.cz/…%C3%93ZA.pdf (Czech).

14. Kasper H (2015). Výživa v medicíně a dietetika, 11th ed [Nutrition in medicine and dietetics]. Praha: Grada (Czech).

15. League against Osteoporosis (2011). Prevence [Prevention]. [online] [cit. 2018–10–17]. Available from: http://www.osteo-liga.cz/…oza/prevence (Czech).

16. Luchavová M, Raška I (2011). Novinky a možnosti prevence a léčby osteoporózy [News and opportunities in prevention and treatment of osteoporosis]. Interní Med 13(2): 70–74 (Czech).

17. Referential values for nutrient intake for the Czech Republic (2011). [Dietary reference values for nutrient intake in the Czech Republic]. Praha: Společnost pro výživu (Czech).

18. Society for Metabolic Illnesses of the Skeleton (2007). Co je osteoporóza [What is osteoporosis?]. [online] [cit. 2018–10–18]. Available from: http://www.smos.cz/…osteoporoza/

19. Sotorník I (2016). Osteoporóza – epidemiologie a patogeneze [Osteoporosis – epidemiology and pathogenesis]. Vnitř Lék 62(Suppl. 6): 84–87 (Czech).

20. Šíma P, Turek B (2010). Minerální látky – nezbytná součást výživy [Minerals – an essential part of nutrition]. [online] [cit. 2018–10–18]. Available from: https://zdravi.euro.cz/…hapacientske- listy/mineralni-latky-nezbytna-soucast-vyzivy-450648 (Czech).

21. Štěpán J (2009). Farmakoterapie osteoporózy I.: vápník, vitamin D, hormonální léčba, selektivní modulátory receptorů pro estrogeny a stroncium ranelát [Pharmacotherapy of osteoporosis I.: calcium, vitamin d, hormone treatment, selective estrogen receptor modulators and strontium ranellate]. Prakt Lékáren 5(4): 168–171 (Czech).

22. Stránský M (2015). Výživa ve stáří [Nutrition in old age]. Kontakt 17(3): 185–193. DOI: 10.1016/j. kontakt.2015.08.004 (Czech).

23. Tang BMP, Eslick GD, Nowson C, Smith C, Bensoussan A (2007). Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. Lancet 370(9588): 657–666. DOI: 10.1016/S0140–6736(07)61342–7.

24. Vlček J, Vytřísalová M, et al. (2014). Klinická farmacie II [Clinical pharmacy II]. Praha: Grada.

25. Zamrazil V (2012). Význam vitaminu D – nové poznatky, které svědčí o jeho úloze v medicině [The importane of vitamin D – new findings that demonstrates its role in medicine]. Vnitř Lék 58(5): 379– 380 (Czech).

26. Zittermann A (2010). The estimated benefits of vitamin D for Germany. Mol Nutr Food Res 54(8): 1164–1171. DOI: 10.1002/mnfr.200900494.

27. Zittermann A, Oeynhausen B (2007). Osteoporose. Ernährungs-Umschau 54: 3338.


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206