Aspects of communication in the Romany minority

Kristýna Toumová, Valérie Tóthová
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences, Institute of Nursing, Midwifery and Emergency Care, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Kristýna Toumová (toumok00@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:19. 3. 2019
Accepted: 4. 6. 2019
Published online: 31. 7. 2019

Summary

Goal: The goal of this study was to map communication in the Romany minority using the ‘model of culturally considerate and adjusted care’ by J. N. Giger and R. E. Davidhizar. The article is focused on verbal and nonverbal communication where we considered the opinion of the Romany population.

Methods: We used the quantitative research method with a non-standardized questionnaire. There were 600 Romany respondents. The selection criteria were age, gender, place of residence and the Romany nationality. The questions were based on the ‘model of culturally considerate and adjusted care’ by J. N. Giger and R. E. Davidhizar.

Results: The results show that using the Romany language in this minority is influenced by the way of life and place of residence of every person. It is a problem for them to understand information regarding nursing because they do not understand all the information provided by medical personnel. The Romany frequently use non-verbal communication, such as gestures (67.7%), facial expressions (44.5%), intensive eye contact (38.3%) or body postures (25.8%).

Conclusions: The Romany minority seems like a very specific group due to their verbal and non-verbal expressions. These indicators distinguish them from the majority of society. Contemporarily, we can see a certain assimilation, mainly in the adoption of the language of the majority society. Due to integration, the original Romany language is disappearing because it is not passed on from generation to generation.

Keywords: Communication; Giger and Davidhizar; Integration; Romany language; Romany minority

Literatura

1. Giger JN, Davidhizar RE (1999). Transcultural Nursing. Assessment and Intervention. St. Louis: Mosby.

2. Government of the Czech Republic (2017). Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2016 [Report on the Status of the Roma minority in the Czech Republic in 2016]. [online] [cit. 2019–01– 01]. Available from: https://www.vlada.cz/…y/dokumenty/ Zprava-o-stavu-romske-mensiny-za-rok-2016_1.pdf (Czech).

3. Hanssens LG, Devisch I, Lobbestael B, Cottenie B, Willems S (2016). Accessible health care for Roma: a gypsy’ stale a qualitative in-depth study of access to health care for Roma in Ghent. Int J Equity in Health 15: 38. DOI: 10.1186/s12939–016–0327–7.

4. Ivanová K, Špirudová L, Kutnohorská J (2005). Multikulturní ošetřovatelství I [Multicultural nursing I]. Praha: Grada (Czech).

5. Kaleja M, et al. (2012). Romové – otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu [Roma – questions and answers in the Czech and Slovak context]. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta (Czech).

6. Kutnohorská J (2013). Multikulturní ošetřovatelství pro praxi [Multicultural nursing for practice]. Praha: Grada (Czech).

7. Kyuchokov H (2014). Acquisition of Romani in a bilingual context. Psychology of Language and Communication 18(3): 211–225. DOI: 10.2478/plc-2014–0015.

8. Líšková M, Nádaská I, et al. (2006). Základy multikultúrneho ošetrovateľstva [Fundamentals of multicultural nursing]. Martin: Osveta (Slovak).

9. Nováková D (2012). Romská minorita [Roma minority]. In: Tóthová V, et al. (Eds). Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin [Culturally competent care for selected minority groups]. Praha: Triton, pp. 21–51 (Czech).

10. People In Need (2002). Tradiční romská společnost, příčiny a důsledky jejího rozpadu. Informace pro učitele [Traditional Roma society, causes and consequences of its disintegration. Information for teachers]. [online] [cit. 2019–01–01]. Available from: https://www.pf.jcu.cz/…y/pgps/ikvz/ podkapitoly/b02ro­move/08.pdf (Czech).

11. Samková KA (2011). Romská otázka. Psychologické důvody sociálního vyloučení Romů [Roma question. Psychological reasons of social exclusion of Roma]. Praha: Blinkr (Czech).

12. Šlechtová D, Burgerová O (2009). Specific features of the Romany ethnic group as related to providing the health and nursing care. Kontakt 11(1): 187–192. DOI: 10.32725/kont­.2009.034.

13. Teutsch C (2003). Patient-doctor communication. Med Clin North Am 87(5): 1115–1145. DOI: 10.1016/ S0025–7125(03)00066-X.

14. Tóthová V, Olišarová V (2017). Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství [Use of conceptual models in work of nurses in clinical and community nursing]. Praha: NLN (Czech).

15. Ulrey KL, Amason P (2001). Intercultural communication between patients and health care providers: an exploration of intercultural communication effectiveness, cultural sensitivity, stress and anxiety. Health Commun 13(4): 449–463.

16. Vachková E (2011). Pacientovo pojetí nemoci v kontextu transkulturního ošetřovatelství [Patient’s concept of disease in the context of the transcultural nursing]. In: Mareš J, Vachková E (Eds). Pacientovo pojetí nemoci III [Patient’s concept of disease III]. Brno: MSD, pp. 29–52 (Czech).