Levels of vitamin D in the blood, the factors that affect it, and its relationship to repeated infections in pre-school-aged children

Adéla Havlová, Miloš Velemínský, Simona Šimková
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Simona Šimková (simkovas@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:13. 1. 2020
Accepted: 20. 5. 2020
Published online: 10. 7. 2020

Summary

The influence of vitamin D on calcium and phosphorus metabolism in relation to bone and muscle metabolism has been known for a long time. Lately, it seems that the effect of vitamin D has expanded. Among other things, it influences the immune system, diabetes mellitus, obesity or neuropsychiatric development. The lack of vitamin D is associated with an increased incidence of infectious diseases in children and adults. The goal of this article was to map the levels of vitamin D in the blood of pre-school-aged children, its supplementation, using creams with protective factors in winter, stays at sea, nutrition and recurrent respiratory tract infections. The research was carried out in two phases (with two sample groups) from June 2018 to March 2019. Blood samples were taken from the children in the first sample group, and these were analyzed for vitamin D levels. At the same time, their parents filled in questionnaires (N = 31). The blood samples from the children in the second sample group (N = 61) were analyzed for the relationship between vitamin D levels and recurrent respiratory tract infections. We proved the importance of supplementation on vitamin D levels. We discovered that 56.5% of children without supplementation suffered from severe or mild vitamin D deficiency, and 25% of children with supplementation had a slight deficiency. We also partly proved the positive influence of solar radiation and the use of creams with UV protective factors on vitamin D levels. We also proved a relationship between low levels of vitamin D and respiratory diseases in children. 23% of children with recurrent respiratory tract infections had a mild or severe deficiency of vitamin D. Our results are limited by a low number of examinations and also by the fact that this study is retrospective.

Keywords: Airways; Nutrition; Pre-school-aged children; Supplementation; UV filter; Vitamin D levels

Literatura

1. Baker AM, Haeri S, Camargo CA, Jr., Espinola JA, Stuebe AM (2010). A nested case-control study of midgestation vitamin D deficiency aned risk of severe preeclampsia. J Clin Endocrinol Metab 95(11): 5105–5109. DOI: 10.1210/jc.2010–0996.

2. Bischofová S, Kavřík R, Nevrlá J, Blahová J, Dofková M, Řehůřková I, Ruprich J (2018). Vitamin D a jeho přívod u osob žijících na území ČR. 21. konference Zdraví a životní prostředí, 6. října 2016, Milovy – Sněžné [The Intake of Vitamin D by the People Living in the Czech Republic. The 21st Conference on Health and Environment, 6 October 2016, Milovy – Sněžné]. Centrum zdraví, výživy a potravin, Brno: SZÚ (Czech).

3. Bouillon R (2017). Comparative analysis of nutritional guidelines for vitamin D. Nat Rev 13(8): 466–479. DOI: 10.1038/nrendo­.2017.31.

4. Braegger C, Campoy C, Colomb V, Desci T, Domellof M, Fawtrell M, et al. (2013). Vitamin D in the healthy European paediatric population. J Pediatr Gastroenterol Nutr 56(6): 692–701. DOI: 10.1097/MPG.0b013e31828­f3c05.

5. Bronský J, Kalvachová B, Kutálek Š, Šebková A, Škvor J, Šumník Z, et al. (2019). Doporučení ČPS a OSPDL ČLS JEP pro suplementaci dětí a dospívajících s vitaminem D [Recommendations of CPS and CzMA for Vitamin D Supplementations in Children and Adolescents]. Vox Pediatriae: Časopis praktických lékařů pro děti a dorost. Praha: Medix 19(10): 2 (Czech).

6. Broulík P, Broulíková K (2013a). Vitamin D v praktické medicíně. Interní medicína pro praxi [Vitamin D in Practical Medicine. Internal Medicine for Practice]. 15(8–9): 256–260 (Czech).

7. Broulík P, Broulíková K (2013b). Vitamin D v klinické praxi [Vitamin D in Clinical Practice]. Practicus 4: 5–9 (Czech).

8. Daňková E (2015). Virové infekce a podpora imunity [Viral Infections and Immunity Support]. Pediatr Praxi 16(1): 28–32 (Czech).

9. Earthman CP, Beckman LM, Masodkar K, Sibley SD (2012). The link between obesity and low circulating 25-hydroxyvitamin D concentrations: considerations and implications. Int J Obes 36(3): 387–396. DOI: 10.1038/ijo.2011­.119.

10. Eyles DW, Burne TH, McGrath JJ (2013). Vitamin effects on brain development adult brain function and the link between low levels of vitamin D and neuropsychiatric disease. Front Neuroendocrinol 34: 47–64. DOI: 10.1016/j.yfrne­.2012.07.001.

11. Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA, Jr. (2009). Association between serum 25-hydroxyvitamin D level und upper respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med 169(4): 384–390. DOI: 10.1001/archin­ternmed.2008.560.

12. Holick MF (2007). Vitamin D deficiency. N Engl J Med 357: 266–281. DOI: 10.1056/NEJMra070553.

13. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, et al. (2011). Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 96(7): 1911–1930. DOI: 10.1210/jc.2011–0385.

14. Krejsek J (2018). Vitamin D, nedoceněný modulátor obranného i poškozujícího zánětu [Vitamin D – an Underappreciated Modulator of Defensive and Harmful Inflammation]. Acta Medicinae. 12 ERA, pp. 3–5 (Czech).

15. Maratová K, Hradský O, Souček O, Šumník Z (2018). Vitamin D a jeho suplementace u dětských pacientů se zánětlivým střevním onemocněním [Vitamin D and its Supplementation in relation to Paediatric Patients with Inflammatory Intestinal Diseases]. Pediatr praxi 19(4): 190–194 (Czech).

16. McGrath JJ (2001). Does “imprinting” with low prenatal vitamin D contribute to the risk of various adult disorders? Medical Hypotheses 56(3): 367–371. DOI: 10.1054/mehy.2000­.1226.

17. Paszkova H (2010). Nedoceněný vitamin D – náš nezbytný celoživotní průvodce [Underappreciated Vitamin D – the Necessary Life Companion]. Brno: SurGal Clinic, s.r.o. (Czech).

18. Pelczyńska M, Grzelak T, Sperling M, Czyżewska K (2016). Hypovitaminosis D and adipose tissue – cause and effect relationships in obesity. Ann Agricult Environ Med 23: 403–409. DOI: 10.5604/123219­66.1219177.

19. Society for Adolescent Health and Medicine (2013). Recommended vitamin D intake and management of low vitamin D status in adolescents: a position statement of the society for adolescent health and medicine. J Adolesc Health 52(6): 801–803. DOI: 10.1016/j.jado­health.2013.03­.022.

20. Společnost pro výživu, z. s. – DACH (2019). Referenční hodnoty pro příjem živin [Referential Values for Nutrient Intake]. 2nd ed. (Czech).

21. Stránský M, Ryšavá L (2014). Fyziologie a patofyziologie výživy [Physiology and Pathophysiology of Nutrition]. 2nd Suppl. ed. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta JU (Czech).

22. Sundaram ME, Coleman LA (2012). Vitamin D and influenza. Adv Nutr 3(4): 517–525. DOI: 10.3945/an.112­.002162.

23. Šterzl I (2012). D vitamin a imunita [Vitamin D and Immunity]. Vnitř Lék 58(5): 405–410 (Czech).

24. Tláskal P (2013). Význam vitaminu D v pediatrické praxi [The Importance of Vitamin D in Paediatrics]. Pediatr praxi 14(2): 94–98 (Czech).

25. Zittermann A, Pilz, S (2018). Vitamin D v klinice a praxi [Vitamin D in Clinical Practice]. Medicína po promoci: Praha: Medical Tribune, Reprint 19(1): 1–12 (Czech).