A few remarks on the content of the European Convention on Preventing and Combating Violence against Women

Miloš Velemínský
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences, Institute of Physiotherapy and Selected Medical Disciplines, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Miloš Velemínský (veleminsky@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:2. 11. 2020
Accepted: 14. 12. 2020
Published online: 31. 12. 2020

Literatura

1. Babanová A, Miškolci J (2007). Genderově citlivá výchova: Kde začít? Příručka pro vyučující základních a středních škol, vydaná v rámci projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi [Gender Sensitive Education: Where to Start? Handbook for primary and secondary school teachers, published within the project Equal Opportunities in Pedagogical Practice]. Praha: Žába na prameni (Czech).

2. Bárta J (2019). Istanbulská úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám – dočká se naší ratifikace? [Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women – will it be ratified?] Právník – Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 158(8): 803–818 (Czech).

3. Brixová Z (2018). In: Youtube 17.5.2018. [online] [cit. 2020–10–11]. Available from: https://www. youtube.com/wat­ch?v=FxkYtaXGL6U. Kanál uživatele Steve Gonzales.

4. Butler J (2006). Gender Trouble. Abingdon: Taylor and Francis, 272 p.

5. Butler J (2016). Závažná těla – O materialitě a diskursivních mezích „pohlaví“ [Serious bodies – On the materiality and discursive limits of “gender”]. Praha: Karolinum. 344 p. (Czech).

6. Chromík A (2018a). In: Youtube 23.5.2018a. [online] [cit. 2020–10–11]. Available from: https://www. youtube.com/wat­ch?v=ZguifmU7cas. Kanál uživatele Steve Gonzales.

7. Chromík A (2018b). In: Youtube 23.5.2018b. [online] [cit. 2020–10–11]. Available from: https:// www.youtube.com/watch?…. Kanál uživatele Steve Gonzales.

8. Connell R (2013). Gender. Wiesbaden: Springer VS, 203 p.

9. Czech Statistical Office – CZSO (2016). Gender: Základní pojmy [Český statistický úřad – ČSÚ] (2016). Gender: Basic concepts]. [online] [cit. 2020–01–22]. Available from: https://www.czso.cz/ csu/gender/gen­der_pojmy (Czech). 10. Doblhofer D (2008). Gender Mainstreaming. Berlin: Springer, 278 p.

11. Engels F (1949). Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu [The origin of family, private property and state]. Praha: Svoboda. 172 p. (Czech).

12. Grans L (2018). The Istanbul Convention and the Positive Obligation to Prevent Violence. Human Rights Law Review. 18(1): 133–155. DOI: 10.1093/hrlr/n­gx041.

13. Kopřiva F (2018). Komentář Františka Kopřivy k ratifikaci Istanbulské úmluvy [František Kopřiva’s com­mentary on the ratification of the Istanbul Convention]. Pirátské listy. [online] [cit. 2020–10–11]. Available from: https://www.piratskelisty.cz/…ulske-umluvy (Czech).

14. Křížková A (2001). Genderová identita – základní definice, konstrukce, koncepty [Gender identity – basic definitions, constructions, concepts]. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2(3): 1–2 (Czech).

15. Kuby G (2014a). Gender, nová ideologie ničí rodinu [Gender, a new ideology is destroying the family]. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 24 p. (Czech).

16. Kuby G (2014b). Globální SEXuální revoluce: Ztráta svobody ve jménu svobody [Global SEXual Revolution: Loss of freedom in the name of freedom]. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 416 p. (Czech).

17. Levy DL, Edmiston A (2014). Sexual Identity, Gender Identity, and a Christian Upbringing: Comparing Two Studies. Journal of Women and Social Work 29(1): 66–77. DOI: 10.1177/088610­9913509542165.

18. Mikloško J (2018). In: Youtube 17.5.2018. [online] [cit. 2020–10–11]. Available from: https://www. youtube.com/wat­ch?v=ims9wclD7L8&t=­37s. Kanál uživatele Steve Gonzales.

19. O’Brien J (2008). Encyclopedia of Gender and Society. Los Angeles: SAGE Publications.

20. Regenrus M (2017). Zneužití vědy [Abuse of science]. RCMonitor 3/2017. [online] [cit. 2020–10–11]. Available from: https://petice-adopce.cz/…%C4%9Bdy.pdf (Czech).

21. Report from the 4th World Conference on Women [Zpráva ze 4. světové konference o ženách] (1995). (Peking 4.–15. 9. 1995). [online] [cit. 2020–10–11]. Vláda.cz. Available from: https://www. vlada.cz/asset­s/ppov/rada-pro-rovne-prilezitosti/od­deleni/dokumen­ty/Peking-1995_1.pdf (Czech).

22. Spade JZ, Valentine CG (2008). The Kaleidoscope of Gender: Prisms, Patterns, and Possibilities. Newbury Park: Pine Forge Press.

23. Šturma J (2018). Pozvání do rodiny [Family invitation]. Katolický týdeník. 29(15) (Czech).

24. The Czech Republic Citizens Initiative (2018). Istanbul Convention and gender – pitfalls and facts [Iniciativa občanů České republiky (2018). Istanbulská úmluva a gender – úskalí a fakta]. Příbram: Michal Jiříček, 36 p. (Czech).

25. Vilček P (2018). In: Youtube 17.5.2018. [online] [cit. 2020–10–11]. Available from: https://www. youtube.com/wat­ch?v=pGYr8dfHTHc. Kanál uživatele Steve Gonzales.


Warning: readfile() [function.readfile]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206

Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206