Using virtual reality to ease the burden on informal caregivers

Jana Horová, Sylva Bártlová, Hana Hajduchová, Lenka Motlová, Marie Trešlová, Helena Záškodná, Iva Brabcová *, Tomáš Hrdý, Ingrid Baloun, Věra Stasková
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences, Department of Nursing, Midwifery and Emergency Care, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Iva Brabcová (brabcova@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:15. 2. 2022
Accepted: 13. 4. 2022
Published online: 30. 6. 2022

Summary

Introduction: Today, support for caregivers through communication and information technology is increasingly being used. Virtual environments can to some extent satisfy the need for support and allow for an empathetic perception of the situation, which reduces the caregiver’s burden. This review presents the findings of research studies, over a period of 4 years (2018–2021), that have looked at the use of virtual reality to alleviate the burden of informal caregivers.

Methods: By formulating a clinical question using the PICO method, keywords were identified, and search resources were retrieved from the fulltext electronic databases Cinahl, ProQuest Central, and PubMed Central.

Results: Nine relevant research studies were included in the final review. Five studies focused on investigating the impact of virtual reality on informal caregivers of persons with dementia, and the other research focus was on caregivers of persons with psychiatric illness, the elderly with chronic illness, or those in the terminal stage of illness. Programs using virtual reality were included as research interventions. These were created in the locality, taking into account the cultural specificities of the participants.

Conclusions: Support for informal caregivers is generally perceived as inadequate. Virtual reality and simulation are areas that have great potential to support health and social care provision.

Keywords: Care burden; Caregiver; Home care; Virtual reality

Literatura

1. Act No. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 37, pp. 1257–1289 (Czech).

2. Alvariza A, Häger-Tibell L, Holm M, Steineck G, Kreicbergs U (2020). Increasing Preparedness for Caregiving and Death in Family Caregivers of Patients with Severe Illness Who are Cared for at Home – Study Protocol for a Web-Based Intervention. BMC Palliat Care 19(33). DOI: 10.1186/ s12904–020–0530–6.

3. Baños RM, Guillen A, Quero S, García-Palacios A, Alcaniz M, Botella C (2011). A Virtual Reality System for the Treatment of Stress-Related Disorders: A Preliminary Analysis of Efficacy Compared to a Standard Cognitive Behavioral Program. Int J Hum Comput Stud 69(9): 602–613. DOI: 10.1016/j.ijhcs­.2011.06.002.

4. Corrigan PW, Rowan D, Green A, Lundin R, River P, Uphoff-Wasowski K, et al. (2002). Challenging two mental illness stigmas: personal responsibility and dangerousness. Schizophr Bull 28(2): 293–309. DOI: 10.1093/oxfor­djournals.schbul­.a006939.

5. Czech Statistical Office (2021). Aktuální populační vývoj v kostce [Current population development in a nutshell]. [online] [cit. 2021–11–02]. Available from: https://www.czso.cz/…lnipopulacni- vyvoj-v-kostce (Czech).

6. Geissler H, Fischerová A, Holeňová E, Solnářová D, Staňková N (2019). Jak podporovat pečující na regionální a lokální úrovni? Příklady dobré praxe. Projekt „Podpora neformálních pečujících II“ [How to support caregivers at the regional and local level? Examples of good practice. Project “Support for informal caregivers II”]. Praha: Fond dalšího vzdělávání. CZ.03.2.63/0.0/0­.0/15_017/0 0­06922 (Czech).

7. Han J, Guo G, Hong L (2022). Impact of professionally facilitated peer support for family caregivers of people with dementia in a WeChat virtual community. J Telemed Telecare 28(1): 68–76. DOI: 10.1177/135763­3X20910830.

8. Jarošová D, Zeleníková R (2014). Ošetřovatelství založené na důkazech [Evidence-based nursing]. Evidence Based Nursing. Praha: Grada, 136 p. (Czech).

9. Jütten LH, Mark RE, Sitskoorn MM (2018). Can the Mixed Virtual Reality Simulator Into D’mentia Enhance Empathy and Understanding and Decrease Burden in Informal Dementia Caregivers? Dement Geriatr Cogn Dis Extra 8(3): 453–466. DOI: 10.1159/000494660.

10. Kajiyama B, Fernandez G, Carter EA, Humber MB, Thompson LW (2018). Helping Hispanic Dementia Caregivers Cope with Stress Using Technology-based Resources, Clin Gerontol 41(3): 209–216. DOI: 10.1080/073171­15.2017.1377797.

11. Kim D (2021). Development and Effect of Virtual Reality Practice Program for Improving Practical Competency of Caregivers Specializing in Dementia. Healthcare 9: 1390. DOI: 10.3390/ healthcare9101390.

12. Kurucová R. (2016). Zátěž pečovatele – posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné [The caregivers’ burden – assessment, diagnostics, intervention, and prevention in caring for the terminally ill]. Praha: Grada, 112 p. (Czech).

13. Lorca-Cabrera J, Martí-Arques R, Albacar-Riobóo N, Raigal-Aran L, Roldan-Merino J, Ferré-Grau C (2021). Mobile Applications for Caregivers of Individuals with Chronic Conditions and/or Diseases: Quantitative Content Analysis. Int J Med Inform 145: 104310. DOI: 10.1016/j.ijme­dinf.2020.104310.

14. Marečková J, Klugarová J, et al. (2015). Evidence-Based Health Care. Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech [Evidence-based health care]. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 96 p. (Czech).

15. Phongtankuel V, Shalev A, Adelman RD, Dewald R, Dognam R, Baughn R, et al. (2018). Mobile Health technology is here—but are hospice informal caregivers receptive? Am J Hosp Palliat Med 35(12): 1547–1552. DOI: 10.1177/104990­9118779018.

16. Přidalová M (2006). Péče o staré rodiče – nový úděl mladších seniorů? [Caring for elderly parents

  • a new fate for younger seniors?] Sociální práce/Sociálna práca 2006(2): 68–81. [online] [cit. 2021–

11–03]. Available from: https://socialniprace.cz/issue/2006-02/ (Czech).

17. Sak P, Kolesárová K (2012). Sociologie stáří a seniorů [Sociology of old age and seniors]. Praha: Grada, 232 p. (Czech).

18. Šmahaj J, Procházka R (2014). Virtuální realita jako možnost léčby úzkostných poruch [Virtual reality as an option to treat anxiety disorders]. Cesk Psychol 58(6): 571–579 (Czech).

19. Tam JW, Schmitter-Edgecombe M (2019). A caregiver educational program: a video program to promote aging services technologies awareness. Geriatr Nurs 40(1): 78–83. DOI: 10.1016/j. gerinurse.2018­.06.015.

20. Vidovićová L, Rabušic L, Mazáčová M (2003). Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti [The elderly and social measures in the eyes of public]. Zpráva z empirického výzkumu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 67 p. [online] [cit. 2021–11–03]. Available from: http://praha.vupsv.cz/…t/vidrab.pdf (Czech).

21. Wijma EM, Veerbeek MA, Prins M, Pot AM, Willemse BM (2018). A Virtual Reality Intervention to Improve the Understanding and Empathy for People with Dementia in Informal Caregivers: Results of a Pilot Study. Aging Ment Health 22(9): 1121–1129. DOI: 10.1080/136078­63.2017.1348470.

22. Zang D, Zhang X, Li Y, Li T, Xiao S, Tebes JK, Yu Y (2021). WeChat use among family caregivers of people living with schizophrenia and its relationship to caregiving experiences. Comput Hum Behav 123(1): 106877. DOI: 10.1016/j.chb­.2021.106877.