Availability and financial demands of a glutenfree diet

Denisa Machovcová
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences, Institute of Laboratory Diagnostics and Public Health, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Denisa Machovcová (machovcova6@seznam.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:24. 11. 2021
Accepted: 17. 3. 2022
Published online: 30. 6. 2022

Summary

Celiac disease (also known as celiac sprue or gluten-sensitive enteropathy, or gluten enteropathy) is a term for a lifelong chronic autoimmune disease. One of the primary therapeutic approaches is introducing a special glutenfree diet. This diet is demanding in terms of preparation, finances, and availability. We cooperated with a nutritional therapist and a general nurse working in a gastroenterology surgery to achieve the goal of finding out the availability of a gluten-free diet when eating out, the reasons why patients most often violate the set diet, and the financial demands of a gluten-free diet compared to a normal diet. We used a questionnaire to obtain information about these problems. The questionnaire was sent electronically to patients who had been diagnosed with celiac disease and confirmed that they followed a glutenfree diet. They filled in the questionnaires anonymously and sent them back to the researcher. We used 296 questionnaires for evaluation. The results showed that 20.3% of respondents did not go to mass caterers (for many reasons). The remaining 79.7% went to such facilities despite dietary restrictions. 80% of respondents reported going to such facilities less than once a week. 11.7% of respondents go to such facilities once a week, and 8.4% go there every other day. Another reason for not going to such facilities is a higher price than a regular diet.

Keywords: Availability of meals; Celiac disease; Dietician; Diets away from home; Financial demandingness; Gastroenterological surgeries

Literatura

1. Association of Celiacs of the Czech Republic [Sdružení celiaků České republiky] (2020). Roztoky: Sdružení celiaků České republiky [Roztoky: Association of Celiacs of the Czech Republic]. [online] [cit. 2020–01–03]. Available from: http://celiac.cz/default.aspx?… (Czech).

2. Bascuñán KA, Vespa MC, Araya M (2017). Celiac disease: understanding the gluten-free diet. Eur J Nutr 56(2): 449–459. DOI: 10.1007/s00394–016–1238–5.

3. Deleanu D, Miron N, Samasca G, Lupan I (2014). Social Aspects of Gluten-free Living. Int J Celiac Dis 2(3): 118. DOI: 10.12691/ijcd-2–3–9.

4. do Nascimento AB, Fiates GM, dos Anjos A, Teixeira E (2014). Gluten-free is not enough – perception and suggestions of celiac consumers. Int J Food Sci Nutr 65(4): 394–398. DOI: 10.3109/096374­86.2013.879286.

5. Estévez V, Ayala J, Vespa C, Araya M (2016). The gluten-free basic food basket: a problem of availability, cost and nutritional composition. Eur J Clin Nutr 70(10): 1215–1217. DOI: 10.1038/ ejcn.2016.139.

6. Fry L, Madden AM, Fallaize R (2017). An investigation into the nutritional composition and cost of gluten-free versus regular food products in the UK. J Hum Nutr Diet 31(1): 108–120. DOI: 10.1111/ jhn.12502.

7. Hes A, Regnerová M, Nagyová Ľ, Kleinová K, Sedliaková I (2014). Maloobchod s bezlepkovými potravinami v České a Slovenské republice [Retail sale of gluten-free food in the Czech and Slovak Republics]. Praha: Powerprint, 60 p. (Czech).

8. Kasper H (2015). Výživa v medicíně a dietetika [Nutrition in Medicine and Dietetics]. Praha: Grada, 592 p. (Czech).

9. Kohout P, Starnovská T (2006). Nákladnost dietního stravování oproti stravování běžnému: Závěrečná zpráva řešení projektu výzkumu [Cost of dieting vs. Regular diet: Final report of research project solution]. Praha: Forsapi [online] [cit. 2019–11–03]. Available from: https://docplayer. cz/2772006-Nakladnost-dietniho-stravovani-oproti-stravovani-beznemu.html (Czech).

10. Kohout P, Rušavý Z, Šerclová Z (2010). Vybrané kapitoly z klinické výživy I [Selected chapters from clinical nutrition I]. Praha: Forsapi, 184 p. (Czech).

11. Kohoutková I (2018). Vaříme bez lepku [Cook without gluten]. Praha: AristaBooks, 208 p. (Czech).

12. Kosíková M (2021). Srovnání dostupnosti a finanční náročnosti běžné stravy s bezlepkovou dietou [Comparison of the availability and financial requirements of a regular diet with a gluten-free diet]. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. Vedoucí práce Starnovská T. (Czech).

13. Lee AR, Wolf RL, Lebwohl B, Ciaccio EJ, Green PHR (2019). Persistent Economic Burden of the Gluten Free Diet. Nutrients 11(2): 399. DOI: 10.3390/nu11020399.

14. Lukáš K, et al. (2003). Funkční poruchy trávicího traktu [Functional disorders of the digestive tract]. Praha: Grada, 198 p. (Czech).

15. Oliverius M, Kohout P, et al. (2017). Selhání střeva a transplantace tenkého střeva. Edice postgraduální medicíny [Intestinal failure and small intestine transplant. Postgraduate medicine edition]. Praha: Mladá fronta, 384 p. (Czech).

16. Rimárová K, et al. (2020). Celiakia – pacient, bezlepková diéta, strava a návyky [Celiac disease – patient, gluten-free diet, diet and habits]. Košice: Univerzita Pavľa a Jozefa Šafárika – ŠafárikPress (Slovak).

17. Silano M, Volta U, Mecchia AM, Dessì M, Di Benedetto R, De Vincenzi M (2007). Delayed diagnosis of coeliac disease increases cancer risk. BMC Gastroenterol 7: 8. DOI: 10.1186/1471–230X-7–8.

18. Singh J, Whelan K (2011). Limited availability and higher cost of gluten free foods. J Hum Nutr Diet 24(5): 479–486. DOI: 10.1111/j.1365–277X.2011.01160.x.

19. Sparks C, Zingg T, Cheney MK (2019). Individual and Social Influences on College Student Compliance with a Gluten-Free Diet. Int J Celiac Dis 7(3): 78–83. DOI: 10.12691/ijcd-7–3–6.

20. Zlatohlávek L, et al. (2016). Klinická dietologie a výživa [Clinical Dietology and Nutrition]. Praha: Current Media, 424 p. (Czech).

21. Zlatohlávek L, et al. (2017). Interna pro bakalářské a magisterské obory [Internal Medicine for Bachelor’s and Master’s Degrees]. Praha: Current Media, 488 p. (Czech).