Cultural and social differences as one of the aspects of the integration of foreign scientific and academic staff in the Czech Republic

Eva Fichtnerová, Jitka Vacková
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences, Institute of Social and Special-Paedagogical Sciences, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Eva Fichtnerová (fichtnerova@jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:5. 9. 2022
Accepted: 12. 1. 2023
Published online: 30. 6. 2023

Summary

This article aims to provide information about cultural and social differences as an obstacle to integrating foreign staff working in research and higher education institutions in the Czech Republic. The theory was based on the individual concept of the social-ecological perspective, which is disadvantaged by an unfamiliar environment, and the intention of internationalizing tertiary education in the Czech Republic. This questionnaire-based quantitative research was supplemented with openended questions to increase its validity. The questions were processed using open coding without counting frequencies. The reason for this was to find out aspects of integration without radical generalization. It mainly dealt with capturing an accurate picture of the respondents’ feelings. The answers brought fresh insights into the integration of foreign scientists and academics. The respondents reported on cultural differences and their view of society. Also, they drew attention to problems and barriers in integration at the workplace and everyday life in the Czech Republic. The results revealed the need for standardized support in the form of coordinated integration services to help remove cultural, social, and other barriers arising when working in an intercultural environment.

Keywords: Acculturation; Adaptation; Foreign staff; Integration; Internationalization; Scientific research institution; University

Literatura

1. Ackers L (2008). Internationali­sation, Mobility and Metrics: A New Form of Indirect Discrimination? Minerva 46(4): 411–435. DOI: 10.1007/s11024–008–9110–2.

2. Amnesty International (2020). Uprchlíci a Migranti: 7 věcí, které jste pravděpodobně nevěděli o uprchlících [Refugees and Migrants: 7 things you probably didn’t know about refugees]. Praha. [online] [cit. 2022–08–05]. Available from: http://www.lidskaprava.cz/…i-amigranti/ clanky/-veci-ktere-jste-pravdepodobne-nevedeli-o-uprchlicich (Czech).

3. Barančicová J, Zerzová J (2015). English as a Lingua Franca Used at International Meetings. J Lang Cult Educ 3(3): 30–51. DOI: 10.1515/jolace-2015–0018.

4. Bauder H (2015). The International Mobility of Academics: A Labour Market Perspective. International Migration 53(1): 83–96. DOI: 10.1111/j.1468–2435.2012.00783.x.

5. Behle H (2014). European Mobility of United Kingdom Educated Graduates. Who Stays, Who Goes? High Educ Q 68(3): 288–304. DOI: 10.1111/hequ.12051.

6. Boeri T, Brücker H, Docquier F, Rapoport H (2012). Brain Gain or Brain Drain: The Global Competition to Attract High-Skilled Migrants. Oxford University Press (Oxford), 336 p. DOI: 10.1093/acprof:o­so/9780199654826­.001.0001.

7. Bronfenbrenner U (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press. [online] [cit. 2022–08–04]. Available from: https://books.google.cz/ books?hl=en&lr=&­id=OCmbzWka6×UC&o­i=fnd&pg=PA3&dq=in­fo:ktUhKv4nixoJ:scho­lar.google.co m&ots=yzO2O5XRga&si­g=B71SoX5YztEk8-x70FS5lxAw9XE­&redir_esc=y#v=o­nepage&q&f=fal­se

8. Cactus Foundation (2020). Mental Health Survey. In: Cactusglobal.com. Mumbai: Cactus Communications Pvt. Ltd. [online] [cit. 2021–05–12]. Available from: https://www.cactusglobal. com/mental-health-survey/

9. Czech National Council (1993). Usnesení č. 2/1993 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky [Ruling No. 2/1993 Coll. Ruling of the Presidium of the Czech National Council on the announcement of the CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS as part of the constitutional order of the Czech Republic]. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 1/1993 (Czech).

10. CZSO – Czech Statistical Office (2014). KZAM: Systematická část [KZAM: Systematic part]. [online] [cit. 2019–05–28]. Available from: https://www.czso.cz/…maticka_cast (Czech).

11. Dvořáková J, Horská J, a kol. (2008). Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi [Methods of social work with immigrants, asylum seekers and their children]. Praha: Triton, 146 p. (Czech).

12. Duda E (1991). Filozofia techniky [Philosophy of technology]. Bratislava: Slovenská technická univerzita (Slovak).

13. Fichtnerová E, Vacková J (2021). Motives for the migration of scientific, research and academic workers. Probl Perspect Manag 19(1): 209–220. DOI: 10.21511/ppm.19(1)­.2021.18.

14. Germain CB (1981). The Ecological Approach to People-Environment Transactions. Social Casework 62(6): 323–331. DOI: 10.1177/104438­948106200601.

15. Gitterman A, Germain CB (2008). The Life Model of Social Work Practice: Advances in Theory and Practice. 3rd ed. New York: Columbia University Press.

16. Government of the Czech Republic (2019). Strategie Evropa 2020: Sdělení Evropské komise. Europe 2020 Strategy: Communication from the European Commission. In: Vláda České republiky, Praha. [online] [cit. 2019–11–30]. Available from: https://www.vlada.cz/…skepolitiky/ strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020–78695/ (Czech).

17. Havelková A, Slezáčková A (2017). Výzkum v psychosomatice: stručný průřez pojetími, vývojem a současnými tématy [Research in psychosomatics: a brief overview of concepts, developments and current topics]. E-psychologie 11(3): 39–50. DOI: 10.29364/epsy.295 (Czech).

18. Horizont 2020 (2018). HR Award – excelence lidských zdrojů ve výzkumu [HR Award – human resources excellence in research]. Evropa: Horizont 2020. [online] [cit. 2020–07–06]. Available from: https://www.h2020.cz/…ospolecnost/ informace/novin­ky/hr-award-excelence-lidskych-zdroju-ve-vyzkumu (Czech).

19. Knight J, de Wit H (2018). Internationali­zation of Higher Education: Past and Future. International Higher Education 2018(95): 2–4. DOI: 10.6017/ihe.2018­.95.10715.

20. Kondrat M (2013). Person-in-Environment. Encyclopedia of Social Work. Northants: NASW Press and Oxford University Press. DOI: 10.1093/acrefo­re/9780199975839­.013.285.

21. Lowell B, Findlay A (2001). International Migration Papers 44: Migration of Highly Skilled Persons from Developing Countries: Impact and Policy Responses. Geneva: International Labor Office. [online] [cit. 2022–01–26]. Available from: https://www.ilo.org/…ublic/---ed_ protect/---protrav/---migrant/documen­ts/publication/wcms_2017­06.pdf

22. Marcu S (2014). Mobility and Identity in a Wider European Union Experiences of Romanian Migrants in Spain. European Societies 16(1): 136–156. DOI: 10.1080/146166­96.2013.813957.

23. Maussen J, et al. (2018). Shrnutí závěrečných zpráv expertních skupin pro identifikaci relevantních indikátorů kvality života v ČR. In: Vlada.cz. Praha: Úřad vlády ČR. [online] [cit. 2020–05–31]. Available from: https://www.vlada.cz/…alita-zivota--- shrnuti.pdf

24. Ministry of Education, Youth and Sports (2020). Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021 [Strategy for internationali­zation of higher education for the period from 2021]. [online] [cit. 2021–12–05]. Available from: https://www.msmt.cz/…ke-skolstvi/ strategicky-zamer-ministerstva-pro-oblast-vs-na-obdobi-od (Czech).

25. Nešpor ZR (Ed.) (2018). Sociologická encyklopedie: Labelling [Encyclopedia of Sociology: Labelling]. Praha: Sociologický ústav AV ČR. [online] [cit. 2022–06–15]. Available from: https://encyklopedie. soc.cas.cz/w/La­belling (Czech).

26. Oxford University (2021). Emergency Contacts. Oxford: University of Oxford. [online] [cit. 2022–07– 31]. Available from: https://www.ox.ac.uk/students/help

27. Pfeiffer J, et al. (2014). Koordinovaná rehabilitace [Coordinated rehabilitation]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta, 175 p. (Czech).

28. Police of the Czech Republic (2009). Diskriminace [Discrimination]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR. [online] [cit. 2022–03–30]. Available from: https://www.policie.cz/…iminace.aspx (Czech).

29. Půtová B (2017). Kulturní šok [Culture shock]. Encyclopediaof­migration.org. Praha: Etnologický ústav, Filozofická fakulta, Karlova univerzita. [online] [cit. 2021–08–14]. Available from: https:// www.encyclopediaofmigration.org/kulturni-sok/ (Czech).

30. Ravenstein E (1889). The Laws of Migration. J R Stat Soc 9(522): 241–305. DOI: 10.2307/2979181.

31. Řiháková A, Filo P (2010). Culture shock: The Organization of Civil Society as Meaningful Actor. Anthropologia Integra 1(1): 57–61. DOI: 10.5817/AI2010–1–57.

32. Šabatová A, Kvasnicová J, Nehudková E, Polák P (2020). Sborník stanovisek veřejného ochránce práv: Diskriminace [Collection of opinions of the public rights defender: Discrimination]. Brno: Úřad veřejného ochránce lidských práv, 297 p. [online] [cit. 2022–06–14]. Available from: https://www. ochrance.cz/uploads-import/Publika­ce/sborniky_sta­noviska/Sbornik_Dis­kriminace.pdf (Czech).

33. Sbalchiero S, Tuzzi A (2017). Italian Scientists Abroad in Europe’s Scientific Research Scenario: High Skill Migration as a Resource for Development in Italy. Int Migr 55(4): 171–187. DOI: 10.1111/ imig.12340.

34. Shachar A (2006). The Race for Talent: Highly Skilled Migrants and Competitive Immigration Regimes. New York University Law Review 81(1): 148–206.

35. Shelton LG (2018). The Bronfenbrenner Primer. New York, NY: Routledge. [online] [cit. 2022–06– 14]. DOI: 10.4324/978131­5136066, 164 p. Available from: https://www.taylorfrancis.com/books/ mono/10.4324/978131­5136066/bronfen­brenner-primer-lawrence-shelton

36. Škotáková R (2020). Ekologická perspektiva [An ecological perspective]. Radkaskotakova­.estranky. cz. [online] [cit. 2021–05–05]. Available from: https://radkaskotakova.estranky.cz/clanky/ ekologicke-perspektivy-a-antiopresivni-pristup.html (Czech).

37. Smelser N, Baltes P (2001). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. New York: Elsevier.

38. Sperduti V (2017). Internationali­zation as Westernization in Higher Education. Comparative & International Education. Journal of Comparative & International Higher Education 9: 9–12.

39. Špirko D (1999). Základy environmentálnej filozofie [Basics of environmental philosophy]. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 148 p. (Slovak).

40. Stokols D, Pelletier K, Fielding J (1996). The Ecology of Work and Health: Research and Policy Directions for the Promotion of Employee Health. Health Educ Q 23(2): 137–158.

41. Teney C (2021). Immigration of highly skilled European professionals to Germany: intra-EU brain gain or brain circulation? Innovation: The European Journal of Social Science Research 34(1): 69–92. DOI: 10.1080/135116­10.2019.1578197.

42. Office of the Government of the Czech Republic (2017). Strategický rámec Česká republika 2030 [Czech Republic 2030 strategic framework]. In: Cr2030.cz. Praha: Úřad vlády ČR. [online] [cit. 2021–08–08]. Available from: https://www.cr2030.cz/…-ke-stazeni/ (Czech).

43. Office of the Public Defender of Rights (2012). Emotional Abuse at Work: Mobbing, Bossing and Discrimination. Brno. [online] [cit. 2022–06–15]. Available from: https://www.ochrance.cz/uploadsimport/ Letaky/A-Emotional_abuse.pdf

44. Vacková J (2017). Migration as a challenge to Europe. Kontakt 19(4): e227–e228. DOI: 10.1016/j. kontakt.2017.09­.012.

45. Vacková J, et al. (2016a). Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice [Social determinants and their influence on the health of immigrants living in the Czech Republic]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 313 p. (Czech).

46. Vacková J, et al. (2016b). Sociální determinanty zdraví u cizinců žijících v Jihočeském kraji [Social determinants and their influence on the health of immigrants living in South Bohemia]. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 224 p. (Czech).

47. WHO (2012). Ottawa Charter [online] [cit. 2022–02–13]. Available from: https://www.who.int/ publications/i/i­tem/ottawa-charter-for-health-promotion

48. Wiers-Jenssen J (2009). Does Higher Education Attained Abroad Lead to International Jobs? J Stud Int Educ 2008(122): 101–130. DOI: 10.1177/102831­5307307656.

49. Wilkinson R, Marmot M (Eds) (2003). Social Determinants of Health: the Solid Facts. 2nd ed. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 31 p. [online] [cit. 2022–02–13]. Available from: https://apps.who.int/…10665/326568