CURRENT PROBLEMS OF THE CZECH STATE-CONTRIBUTORY SUPPLEMENTARY PENSION INSURANCE

Jan Molek, Martin Šimák, Petra Molková
University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, Department of Legal Branches, Management and Economy, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Jan Molek (molek@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:4. 8. 2010
Accepted: 23. 9. 2011
Published online: 15. 12. 2011

Summary

State-contributory supplementary pension insurance is a popular product in the Czech Republic. According to the Association of Pension Funds of the Czech Republic, as of 31 December 2010 the pension funds kept files of approximately 4.54 million participants, with savings amounting some 216,109 billion crowns. In the long run, the pension funds show stabilized financial results (however, in return for low revenue). Although the pension funds have always reached positive or at least zero appreciation of clients’ savings (as it was required by law), once you have included the inflation rate, the situation becomes very different. Regulatory restrictions on the side of the state, along with high costs on the side of the pension funds are the main reasons why the revenue allotted to the participants more or less only oscillates around the inflation rate.

The state-contributory supplementary pension insurance in its current form does not fulfil its primary function. Moreover, without significant support provided by the state the scheme is not even capable of competing with life-cycle mutual funds or other substitutes offered on the financial market. If, for the future, the supplementary pension insurance is intended to be a part (to be one of the pillars) of the pension scheme, fundamental reform is needed. Therefore, besides the analysis of the status quo, this article deals with a framework determination of necessary reform measures as well.

Keywords: pension; retirement; pension fund; supplementary pension insurance; private pension scheme; participant’s contribution; state contribution

Literatura

1. Asociace penzijních fondů ČR. Výroční zpráva – duben 2010 [Association of Pension Funds of the Czech Republic. Annual Report – April 2010]. [online]. Praha, 2010 [cit. 2011–07–30]. Available at: http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html (Czech).

2. Český statistický úřad. Míra inflace [Czech Statistical Office. Inflation Rate]. [online]. Praha, 2011 [cit. 2011–07–30]. Available at: http://www.czso.cz/…mira_inflace (Czech).

3. Holman R et al. (2006). Pension Reform: Issues and prospects for Non-Financial Defined Contribution Schemes. Washington, The World Bank, p. 692.

4. Krebs V a kol. (2007). Sociální politika [Social Policy]. Edition 4, revised. Praha: ASPI, a. s., p. 504 (Czech).

5. Ministerstvo financí České republiky (2005). Závěrečná zpráva: Výkonný tým [Ministry of Finance of the Czech Republic. Final Report: Executive Team]. [online]. Praha. [cit. 2011–07–05]. Available at: http://www.mpsv.cz/…a_zprava.pdf (Czech).

6. Sušanka F (2011). Na důchod si máme spořit deset procent mzdy, radí odborníci [We Should Save Ten Percent of Our Wages for Retirement, Say Experts]. [online]. Praha. [cit. 2011–07–05]. Available at: http://www.nasepenize.cz/…bornici-9533 (Czech).

7. Švejnar J (2011). Reforma nebude pro lidi moc výhodná [The Reform Will Not Be A Great Advantage]. Hospodářské noviny 25. 5. 2011 (Czech).

8. Tröster P a kol. (2010). Právo sociálního zabezpečení [Social Security Law]. Edition 5. Praha: C. H. Beck, p. 379 (Czech).

9. Vostatek J (2010). Panevropský penzijní systém pro Česko (návrh reformy základního penzijního pilíře, sociálních penzí a soukromých penzí včetně konkurenčních produktů) [Paneuropean Pension System for the Czech Republic (proposal on the reform of the core pension pillar, social pensions and private pensions including competitive products]. [online]. Praha, 2010 [cit. 2011–07–30]. Available at: http://www.ceses.cuni.cz/…n1-JVppt.pdf (Czech).

10. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění [Act No. 586/1992 Coll., Income Tax Code, as amended] (Czech).

11. Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, v platném znění [Act No. 42/1994 Coll., State- Contributory Supplementary Pension Insurance Act, as amended] (Czech).

12. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění [Act No. 261/2007 Coll. on stabilization of public budgets, as amended] (Czech).