The development of care services in the Czech Republic in dates

Petra Formánková
University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, Department of Legal Branches, Management and Economy, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Petra Formánková (Formankova.P@seznam.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:21. 8. 2013
Accepted: 29. 11. 2013
Published online: 30. 12. 2013

Summary

Care service that originates on the basis of neighbourhood and civic mutual assistance has undergone many years of demanding process, which resulted in the modern social service working in many places with cutting-edge technologies. Current caretakers differ from the then kind of neighbour, who dropped in to warm lunch and brought the shopping, in their expert knowledge and skills. Care service comprises many forms, although its quality is standardized. There are towns and villages, where the day care is so desirable that the provider is unable to meet the demand. Conversely, there are places where clients seek alternative services because the quality of care is not satisfactory. But what is the nursing service in the development numeric ranges, will be outlined in the text that analyzes the development of nursing services in the Czech Republic in recent years from 1990 to 2011. The contribution, among other things, provides information about the course of this type of monitored social services. For the implementation of the research was chosen the technique of secondary data analysis. The analyzed documents were materials of the Ministry of Labour and Social Affairs (MPSV), of the ČSÚ (Czech Statistical Office – translator’s note), and the studies of the Research Institute for Labour and Social Affairs. If the author of the contribution is to evaluate the development of care services during the monitored period, on the basis of the analysis there is an evident increase in care services users by 41%. The author, among other things, points to the need for progressive and targeted development of care services, particularly at local and regional levels, which would ensure care in clients’ natural family, as according to the studied literature, this situation in the Czech Republic is not yet fully secured.

Keywords: demography; day care; social service planning; senior; field care

Literatura

1. ČSÚ. Projekce obyvatelstva České republiky do r. 2065 (2009) [Projections of the population of the Czech Republic until 2065]. [online] [cit. 2013–07–21]. Available at: http://www.czso.cz/ csu/2009edicni­plan.nsf/t/1D00355E­B4/$File/400709a8­.pdf (Czech).

2. Formánková P (2013). Historický vývoj pečovatelské služby v České republice [Historical development of care services in the Czech Republic]. In: Logos Polytechnikos. Třebíč: VŠPJ. 4/1:209–218. ISSN 1804–3682 (Czech).

3. Horecký J (2012). Návrhy na změnu výplaty a použití příspěvku na péči [Proposals to amend the payment and use of care allowance]. APSSČR, Tábor. 28 p. (Czech).

4. Jarošová D (2006). Péče o seniory [Care for the elderly], 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, ZSF, p. 41, 56, 62 (Czech).

5. Kalvach Z (1995). Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů [Selected chapters of geriatrics and medicine of chronic conditions]. Prague, p. 10 (Czech).

6. Kozlová L (2005). Sociální služby [Social services], 1st ed. Prague: Triton. 54 p. (Czech).

7. Krebs V, Průša L (2011). Financování sociálních služeb – teoretická východiska a skutečnost [Financing of social services – theoretical background and the reality]. In: Sborník z mezinárodní konference Veřejná ekonomika a správa 2011. Ostrava: VŠ Báňská – Technická univerzita. ISBN 978–80–248–2465–9 (Czech).

8. Maříková H, Plasová B (2012). Kontinuita anebo změna v systému zajištění péče o seniory v České republice od roku 1948 vzhledem ke genderovosti politik péče [Continuity or change in the provision of care for the elderly in the Czech Republic since 1948 due to gender care policies]. In: Fórum sociální politiky. 6/3: 2–7. ISSN 1802–5854 (Czech).

9. MPSV ČR (1990–2011). Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech [Basic indicators of labour and social security in the Czech Republic in the developmental series and graphs]. Prague (Czech).

10. MPSV ČR (1995–2011). Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí [Statistical yearbooks of labour and social affairs]. Prague (Czech).

11. MPSV ČR (2009). Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči [Selected statistical data on financing of social services and care allowance]. [online] [cit. 2013–07–21]. Available at: http://www.mpsv.cz/…zby_2009.pdf (Czech).

12. Novotný A, Francová H (2010). Eticko-filozofické aspekty sociální pomoci v podmínkách pečovatelské služby [Ethical-philosophical aspects of social assistance in terms of care services]. In: Kolektiv autorů. Pečovatelská služba v České republice, Tábor, p. 87–98 (Czech).

13. Organisation for economic for co-operation and development (2005). Long-therm Care for Older People. Paris OECD Publishing, p. 40.

14. Průša L (2007). Efektivnost sociálních služeb: vybrané prvky a aspekty [The effectiveness of social services: selected elements and aspects]. 1st ed. Prague: VÚPSV, v. v. i., p. 21–23 (Czech).

15. Průša L (2009a). Je nový systém financování sociálních služeb pro staré občany efektivní? [It is the new system of financing social services for the elderly efficient?] In: Národohospodářský obzor. 9/3: 141–156. ISSN 1213–2446 (Czech).

16. Průša L (2009b). Vybavenost jednotlivých krajů službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany v roce 2008 [Social care service facilities in particular regions for elderly and disabled citizens in 2008]. In: Rezidenční péče. 5/3. ISSN 1801–8718 (Czech).

17. Průša L, Horecký J (2012). Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace [Providing social care services for seniors in the Czech Republic and Switzerland: international comparison]. APSSČR. Tábor. 45 p. (Czech).

18. Soukupová R (2010). Města a obce – nositelé pečovatelské služby v ČR [Towns and municipalities – bearers of care services in the Czech Republic]. In: Kolektiv autorů. Pečovatelská služba v České republice. Tábor, p. 39–50 (Czech).

19. Splitková K (1979). Pečovatelská služba pro staré občany a občany těžce postižené na zdraví [Care services for the elderly and severely handicapped citizens in terms of health]. Metodická příručka. Prague: MPSV ČSR (Czech).

20. Válková M, Kojesová M, Holmerová I (2010). Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v ČR [Discussion material on the theme of long-term care in the Czech Republic]. 1st ed. Prague: MPSV. 40 p. (Czech).

21. Víšek P, Průša L (2012). Optimalizace sociálních služeb [Optimization of social services]. Prague: VÚPSV, v. v. i., 110 p. (Czech).

22. Vítová M (2008). Stav směřování rozvoje pečovatelské služby v Jihočeském kraji [State of the development of care services in South Bohemian region]. In: Sborník V. mezinárodní konference: Problematika generace 50 plus, p. 71–74. ISBN 978–80–7394–100–0 (Czech).

23. Vítová M (2010a). Milníky vývoje terénní péče v ČR do roku 2006 [Milestones in the development of field services in the Czech Republic until 2006]. In: Kolektiv autorů. Pečovatelská služba v České republice, Tábor, p. 17–28 (Czech).

24. Vítová M (2010b). Současné koncepty poskytování pečovatelské služby v ČR [Current concepts of care services provision in the Czech Republic]. In: Kolektiv autorů. Pečovatelská služba v České republice, Tábor, p. 29–38 (Czech).


Warning: readfile(http://www.xin.cz/xin/o.php) [function.readfile]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/journal-of-nursing-social-studies-public-health-and-rehabilitation/templates/templates.php on line 206