Foster care for Roma children from the point of view of foster care providers

Lucie Marková, Alena Hricová, Stanislav Ondrášek
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences, Institute of Social and Special-paedagogical Sciences, České Budějovice, Czech Republic

Korespondenční autor: Alena Hricová (ahricova@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7181 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:22. 7. 2022
Accepted: 3. 11. 2022
Published online: 31. 12. 2022

Summary

This study aims to find the motivation factors among non-Roma foster parents for the foster caring of a Roma child. Roma children are more challenging to place in substitute family care, and the Roma minority is associated with the most prejudices and stereotypes. We used indepth, biographical interviews with five foster families to collect data, and thematic analysis to process them. The results showed the causes of motivation and positive and negative internal and external intervening influences. Categories of motivational factors included: doing the right thing (the harder-to-place child gets a home), financial reward, and the dream of a (big) family. The financial reward was considered only as a secondary motive (extra income), and several communication partners were negative about it. The dream of a family was related more to children and a woman’s inability to have children. The negative external intervening variable appeared as the broadest category, namely prejudices from the extended environment and, in some cases, from one’s own family. The internal negative factor was the fear of children running away from their biological families. On the contrary, religious faith and family support were active factors.

Keywords: Foster care; Roma children; Substitute family care; The Roma minority

Literatura

1. Act No. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 111/1999 (Czech).

2. Act No. 89/2012, Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 33/2012 (Czech).

3. Association of social service providers (2018). Dobrý pěstoun: Náhradní rodinná péče v ČR [A good foster parent: Substitute family care in the Czech Republic]. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 250 p. (Czech).

4. Barvíková J, Paloncyová J (2022). Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče [The role of Roma ethnicity in the mediation process of substitute family care]. [online] [cit. 2022–07–07]. Available from: https://www.vupsv.cz/…ostredkovani- nahradni-rodinne-pece/ (Czech).

5. Bubleová V, et al. (2014). Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka [Basic information about foster care and guardian care]. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 60 p. (Czech)

6. Cairns K (2013). Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem: traumata v raném vztahu a psychická odolnost [Secure attachment between surrogate parents and the child: early relationship trauma and psychological resilience]. Praha: Portál, 180 p. (Czech).

7. Howell-Moroney M (2014). The Empirical Ties between Religious Motivation and Altruism in Foster Parents: Implications for Faith-Based Initiatives in Foster Care and Adoption. Religions 5(3): 720–737. DOI: 10.3390/rel5030720.

8. Institute of Sociology Czech Academy of Sciences (2019). Centrum pro výzkum veřejného mínění. Tisková zpráva. Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2019 [Center for Public Opinion Research. Press Release. The Roma and coexisting with them through the eyes of the Czech public – April 2019]. [online] [cit. 2022–07–07]. Available from: https://cvvm.soc.cas.cz/media/ com_form2conten­t/documents/c2/a4924/­f9/ov190517.pdf (Czech).

9. Ministry of Labour and Social Affairs (2020). Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí za rok 2020 [Annual report on the performance of social and legal protection of children for 2020]. [online] [cit. 2022–07–07]. Available from: https://www.mpsv.cz/statistiky-1 (Czech).

10. Ministry of Labour and Social Affairs (2021). Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí za rok 2021 [Annual report on the performance of social and legal protection of children for 2021]. [online] [cit. 2022–07–07]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/statistiky-1 (Czech).

11. Moravian-Silesian Region (2014). Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení [A guide for those interested in foster care and adoption]. [online] [cit. 2022–07–07]. Available from: http://www.rodinaunas.cz/…C5%AFvodcen% C3%A1hradn%C3%AD-rodinou-p%C3%A9%C4%8D%C3%AD-MSK.pdf (Czech).

12. Ptáček R, Kuželová H, Čeledová L (2011). Vývoj dětí v náhradních formách péče [Child development in alternative forms of care]. Praha: MPSV, 54 p. (Czech).

13. Trnková L (2018). Náhradní péče o dítě [Substitute care]. Wolters Kluwer, 168 p. (Czech).

14. Vágnerová M (2012). Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči [Psychological child development in substitute family care]. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 188 p. (Czech).

15. Vančáková M (2011a). Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči [A child of a different ethnicity in substitute family care]. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 40 p. (Czech).

16. Vančáková M (2011b). Romské děti v náhradní rodině [Roma children in a substitute family]. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 27 p. (Czech).

17. Weinerová R (2014). Romové a stereotypy [The Roma and stereotypes]. Praha: Karolinum, 92 p. (Czech).

18. Winnette P (2014). O ztraceném dítěti & cestě do bezpečí: attachment, poruchy attachmentu a léčení [About the lost child & the way to safety: attachment, attachment disorders and healing]. Tišnov: Nakl. Scan, 120 p. (Czech).

19. Zezulová D (2012). Pěstounská péče a adopce [Foster care and adoption]. Praha: Portál, 198 p. (Czech).