KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Praktická aplikace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

Practical use of the International Classification of Functional Capacities, Disability and Health

Hana Matlasová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Hana Matlasová (hmatlasova@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 12. 6. 2010
Accepted: 6. 1. 2011
Published online: 28. 3. 2011

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: