KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Využití hodnot monitorovacích indikátorů pro specifikaci východisek a předpokladů rozvoje Ústavu sociální práce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Use of monitoring indicator values for the specification of starting points for and assumptions of the development of the Institute of Social Work, Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia in České Budějovice

Radka Prokešová 1, 2, Magdalena Drábová 3
1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra právních oborů, řízení a ekonomiky; 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova; 3Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů, Ústav sociální práce

Korespondenční autor: Radka Prokešová (rprokesova@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 3. 9. 2010
Accepted: 17. 3. 2011
Published online: 28. 3. 2011

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: