KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Názory lékařů a všeobecných sester na výhody a nevýhody péče o seniory v domácím prostředí

Opinions of physicians and general nurses concerning advantages and drawbacks of taking care of seniors in home environment

Valérie Tóthová, Věra Veisová, Sylva Bártlová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Valérie Tóthová (tothova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 14. 1. 2011
Accepted: 10. 5. 2011
Published online: 20. 6. 2011

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: