KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Problematika hospitalizace příslušníků ukrajinské menšiny v nemocnicích v České republice

Problems of hospitalization of members of the Ukrainian minority in hospitals in the Czech Republic

Andrea Hudáčková, Iva Brabcová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Andrea Hudáčková (hudaca@zsf.jcu.czq)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 7. 2. 2011
Accepted: 20. 4. 2011
Published online: 20. 6. 2011

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: