KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vývoj vybavenosti regionů službami sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Development of equipment of regions with services of social care for seniors and handicapped people

Ladislav Průša
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha

Korespondenční autor: Ladislav Průša (ladislav.prusa@vupsv.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 24. 3. 2011
Accepted: 26. 4. 2011
Published online: 20. 6. 2011

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: