KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Výsledky odvolacího řízení ve věci profesionálních chorob Střediska nemocí z povolání Nemocnice České Budějovice, a. S., v letech 2005–09

Results of proceedings of appeal concerning occupational diseases at the Centre of Occupational Diseases, Hospital České Budějovice, a. s. in 2005 to 2009

Eva Cepáková, Aleš Hejlek
Nemocnice České Budějovice, a. s., oddělení pracovního lékařství

Korespondenční autor: Eva Cepáková (evamicanova@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 14. 10. 2010
Accepted: 6. 5. 2011
Published online: 20. 6. 2011

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: