KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Opomíjení dodržování intimity pacientů ve zdravotnických zařízeních

Failures in respecting intimacy of patients in medical institutions

Lucie Sikorová, Andrea Filová
Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických studií, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Lucie Sikorová (lucie.sikorova@osu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 24. 5. 2011
Accepted: 5. 5. 2011
Published online: 20. 6. 2011

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: