KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Úspěšní a neúspěšní vysokoškoláci ve vybraných indikátorech aktivního životního stylu

Successful and unsuccessful university students in terms of selected indicators of the active living style

Zdeněk Valjent
České vysoké učení technické v Praze, Ústav tělesné výchovy a sportu

Korespondenční autor: Zdeněk Valjent (Zdenek.Valjent@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 6. 1. 2011
Accepted: 9. 3. 2011
Published online: 20. 6. 2011

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: