KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Editorial - Tradice a perspektiva erudované sestry

Miloš Velemínský
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů

Korespondenční autor: Miloš Velemínský sr. (veleminsky@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Published online: 16. 3. 2012