KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

O důstojnosti pacienta

About patient dignity

Jana Wichsová
Fakultní nemocnice Motol, Praha

Korespondenční autor: Jana Wichsová (wichsovaj@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 23. 9. 2011
Accepted: 26. 1. 2012
Published online: 16. 3. 2012

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: