KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Obsahová validizácia ošetrovateľskej diagnózy Strach

Contents validation of nursing diagnosis “Fear”

Renáta Zeleníková1, Yvetta Vrublová1, Darja Jarošová1, Katarína Žiaková2
1Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence; 2Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva

Korespondenční autor: Renáta Zeleníková (renata.zelenikova@osu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 25. 11. 2011
Accepted: 16. 2. 2012
Published online: 16. 3. 2012

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: