KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Identifikace aktuálních problémů ve výkonu funkce veřejného opatrovníka

Identification of topical problems in performance of public custodian function

Lubica Juríčková1, Jaroslav Filka2, Kateřina Ivanová3
1Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky; Fakulta zdravotnických věd, Ústav zdravotnického managementu; 2Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, katedra pastorální a spirituální teologie; 3Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky

Korespondenční autor: Lubica Juríčková (lubica.jurickova@upol.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 14. 10. 2011
Accepted: 31. 1. 2012
Published online: 16. 3. 2012

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: