KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Anxiolytika přírodního původu I

Anxiolytics of natural origin I

Zdeňka Navrátilová
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra botaniky

Korespondenční autor: Zdeňka Navrátilová (navratil@natur.cuni.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 17. 12. 2011
Accepted: 16. 2. 2012
Published online: 16. 3. 2012

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: