KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Aflatoxiny – toxické účinky u člověka

Aflatoxins – toxic effects in man

František Malíř1, Vladimír Ostrý2
1Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra biologie; 2Státní zdravotní ústav Praha, Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Korespondenční autor: František Malíř (frantisek.malir@uhk.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 17. 12. 2011
Accepted: 22. 2. 2012
Published online: 16. 3. 2012

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: