KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Úvod do problematiky ošetřovatelství založeného na důkazech (Evidence Based Nursing)

Introduction to problems of Evidence Based Nursing

Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Renáta Zeleníková (renata.zelenikova@osu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 21. 6. 2012
Accepted: 5. 10. 2012
Published online: 15. 3. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: