KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Kvalita života jako součást ošetřovatelství

Quality of life as a part of nursing

Věra Olišarová, František Dolák, Valérie Tóthová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Věra Olišarová (veisov00@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 20. 9. 2012
Accepted: 29. 11. 2012
Published online: 15. 3. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: