KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Principy poskytování paliativní a hospicové péče u dětí

Principles of providing palliative and hospice care for children

Jan Ratiborský1, 2, Jaroslava Fendrychová1
1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence 2Ústav pro péči o matku a dítě, oddělení resuscitační péče o novorozence, Praha

Korespondenční autor: Jan Ratiborský (jan.ratiborsky@post.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 18. 6. 2012
Accepted: 17. 10. 2012
Published online: 15. 3. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: