KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči

Assessment of needs of family members in palliative care

Radka Bužgová1, Gabriela Macháčková2, Věra Pražáková3
1Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence 2Agentura domácí péče Jitřenka, Ostrava 3Hospic sv. Lukáše, Ostrava

Korespondenční autor: Radka Bužgová (radka.buzgova@osu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 26. 6. 2012
Accepted: 22. 11. 2012
Published online: 15. 3. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: