KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vyhodnocení organizační kultury nemocnice v dimenzi komunikace a vztahu k práci

Assessment of organizational culture of hospital in dimension of communication and relationship to work

Zuzana Šachová, Iva Brabcová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Iva Brabcová (brabcova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 19. 9. 2012
Accepted: 29. 11. 2012
Published online: 15. 3. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: