KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Význam preventivních programů a opatření zaměřených na snížení výskytu onemocnění dutiny ústní včetně zubní traumatologie u dětí mladšího a staršího školního věku

Importance of preventive programmes and provisions focused on reducing the frequency of oral cavity diseases including dental traumatology in children at younger and older school age

Michaela Pospíšilová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra výchovy ke zdraví

Korespondenční autor: Michaela Pospíšilová (mpospisil@pf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 19. 9. 2012
Accepted: 28. 11. 2012
Published online: 15. 3. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: