KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Zajištění rovné dostupnosti zdravotní péče dětí a mladistvých (v oblasti preventivních prohlídek ze strany státu ve smyslu čl. 3 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně v České republice, Slovenské republice a Republice Rakousko)

Providing of equal accessibility of taking health care of children and youth (in the field of preventive medical examinations on the part of the state in terms of the Convention on Human Rights and Biomedicine in the CZ, SK and Austria)

Jana Samková, Miloš Velemínský
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických a preklinických oborů

Korespondenční autor: Jana Samková (jsamkova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 16. 7. 2012
Accepted: 22. 11. 2012
Published online: 15. 3. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: