KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Sonda do různorodosti pojetí sociální práce u studujících sociální obory

A probe into diversity of the social work concept in students of social branches

Alena Kajanová, David Urban
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce

Korespondenční autor: Alena Kajanová (kajanova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 2. 1. 2012
Accepted: 24. 10. 2012
Published online: 15. 3. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: