KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Toxické účinky vybraných trichotecenových (epoxytrichotecenových) mykotoxinů u člověka

Toxic effects of selected trichothecene (epoxytrichothecene) mycotoxins in man

František Malíř1, Vladimír Ostrý2, Eva Novotná3
1Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra biologie 2Státní zdravotní ústav Praha, Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně 3Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, katedra biochemických věd

Korespondenční autor: František Malíř (frantisek.malir@uhk.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 13. 6. 2012
Accepted: 14. 1. 2013
Published online: 15. 3. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: