KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Možnosti zlepšení kvality života u pacientů s Crohnovou chorobou z pohledu sestry

Possibilities of improvement of life quality in patients with Crohn disease from nurse’s view

Lukáš Rendl, Valérie Tóthová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Lukáš Rendl (Lukas.Rendl@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 31. 10. 2012
Accepted: 28. 1. 2013
Published online: 18. 6. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: